SÁCH - Kỹ Thuật Nhiệt Điện (Phan Quang Xưng & Hoàng Ngọc Đồng)


Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn sinh viên khoa Điện, tại chức các trường Đại học Kĩ thuật, sinh viên các ngành kĩ thuật hệ cao đẳng và cán bộ kĩ thuật ngành Cơ khí, nhiệt làm tài liệu tham khảo, cuốn sách Kỹ thuật nhiệt điện được biên soạn.Nội dung sách gồm 4 phần :

Phần 1: Khái niệm về nhà máy điện
Phần 2: Lò hơi
Phần 3: Tuốc bin
Phần 4: Nhà máy nhiệt điện

Hy vọng cuốn sách này sẽ đáp ứng được nhu cầu tham khảo và học tập của các bạn.

LINK GIÁO TRÌNH:

https://www.ebookbkmt.com/2016/01/giao-trinh-ky-thuat-nhiet-ien-pgstskh.html

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: