SÁCH - Nhiệt kỹ thuật (Nguyễn Bốn & Hoàng Ngọc Đồng)


Quyển Giáo trình “kỹ thuật nhiệt” này được biên soạn theo đề cương chi tiết đã được duyệt, dùng cho sinh viên hệ chính qui, tại chức các trường Đại học Kỹ thuật. Nội dung giáo trình gồm 2 phần: - Phần thứ nhất là nhiệt động học Kỹ thuật, do PTS.Hoàng Ngọc đồng biên soạn. Phần này gồm 7 chương, trong đó trình bày các khái niệm, các định luật tổng quát của nhiệt động học vμ ứng dụng của nó để khảo sát các quá trình, các chu trình nhiệt động.

- Phần thứ hai là truyền nhiệt và phần phụ lục, phần này do PTS.Nguyễn Bốn biên soạn. Phần này gồm 5 chương, trong đó trình bày các khái niệm, các định luật cơ bản của các phương thức trao đổi nhiệt và ứng dụng của nó để khảo sát các quá trình trao đổi nhiệt phức hợp trong các thiết bị trao đổi nhiệt. Phần phụ lục giới thiệu các bảng thông số vật lý của các chất thường gặp trong tính toán nhiệt cho các quá trình vμ thiết bị trao đổi nhiệt trong thực tế.

LINK GIÁO TRÌNH:

https://www.ebookbkmt.com/2015/11/sach-nhiet-ky-thuat-pgsts-nguyen-bon.html

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: