BÁO CÁO - Xây dựng website bán sách


Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin không ngừng phát triển một cách mạnh mẽ và hiện đại. Sự ra đời của công nghệ thông tin làm phong phú bộ mặt xã hội, đời sống con người được nâng cao rõ rệt, đóng góp to lớn cho sự phát triển của nhân loại. Với xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, đặc biệt là nhu cầu trao đổi hàng hoá của con người ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng, nhu cầu sử dụng Internet ngày càng nhiều và các hình thức kinh doanh trên mạng ngày càng đa dạng và phong phú rất được nhiều người sử dụng và ưa chuộng. Vì vậy, nhiều cửa hàng sách đã áp dụng phương pháp bán hàng qua mạng để khách hàng dễ dàng tìm kiếm thông tin mà không cần tốn nhiều thời gian và chi phí.

Cửa hàng sách TTV ra đời mang thông tin đến với mọi người với mục đích chính là giúp khách hàng có thể đặt mua sách qua mạng một cách nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm chi phí. Khách hàng đến với chúng tôi có thể lựa chọn một kho báu kiến thức khổng lồ bao gồm hàng ngàn cuốn sách từ sách giáo khoa cho đến sách khoa học cơ bản như sách lịch sử, sách địa lý, sách thiên văn học, sách y học, sách ngoại ngữ..v.v. những cuốn sách bán chạy nhất hiện nay, sách được báo chí giới thiệu, sách kinh tế, sách học làm người, sách danh nhân, sách tâm lý nghệ thuật sống.v.v. 

Từ những vấn đề đặt ra ở trên, được sự đồng ý và sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Võ Hoàng Phương Dung, nhóm chúng em đã chọn đề tài: “web bán sách trực tuyến”. 

Chỉ trong thời gian ngắn học tập và rèn luyện tại trường CĐ công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn. Em đã được các thầy cô trang bị các kiến thức cơ bản về môn học, đề tài đã cơ bản hoàn thành, song vì thời gian và trình độ hiểu biết còn hạn hẹp nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong được sự giúp đỡ, đóng góp của quý thầy cô để nội dung của đồ án được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn !


NỘI DUNG:


LỜI MỞ ĐẦU i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC BẢNG BIỂU vi

DANH MỤC HÌNH vii

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ PHP VÀ MYSQL 1

1.1. TỔNG QUAN VỀ PHP 1

1.1.1. Giới thiệu về ngôn ngữ kịch bản php 1

1.1.1.1. Php là gì? 1

1.1.1.2. Đặc điểm của file php: 1

1.1.1.3. Lịch sử phát triển: 1

1.1.1.4. Quá trình thông dịch trang php 2

1.1.1.5. Ưu điểm của Php: 3

1.1.2. Cú pháp: 3

1.1.3. Các kiểu dữ liệu: 4

1.1.4. Biến: 7

1.1.5. Các phép toán: 7

1.1.5.1. Toán tử gán: 7

1.1.5.2. Toán tử số học: 7

1.1.5.3. Toán tử so sánh: 8

1.1.5.4. Toán tử logic: 8

1.2. TỔNG QUAN VỀ MYSQL: 9

1.2.1. Giới thiệu về MySQL: 9

1.2.2. Đặc điểm: 9

1.2.3. Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng: 10

1.2.3.1. Kết nối và tạo cơ sở dữ liệu: 10

1.2.3.2. Quản lý người dùng: 10

1.2.3.2.1. Cấp quyền cho người dùng: 10

1.2.3.2.2. Xóa quyền hoặc xóa tài khoản người dùng: 10

1.2.4. Các kiểu dữ liệu trong Mysql: 11

1.2.5. Các câu lệnh SQL: 12

1.2.5.1. Câu lệnh SELECT 12

1.2.5.2. Câu lệnh Insert 12

1.2.5.3. Câu lệnh Update 12

1.2.5.4. Câu lệnh Delete 13

1.2.5.5. Câu lệnh Join 13

1.2.6. Các hàm trong MySQL 14

1.2.6.1. Các hàm phát biểu trong Group by 14

1.2.6.2. Các hàm về xử lý thời gian 14

1.2.6.3. Các hàm về xử lý số học 14

CHƯƠNG II. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 15

2.1. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 15

2.1.1. Quy trình bán hàng 15

2.1.2. Quy trình mua hàng 16

2.2. YÊU CẦU HỆ THỐNG 16

2.2.1. Yêu cầu hệ thống: 16

2.2.2. Yêu cầu chức năng: 16

2.2.2.1. Quản lý người dùng: 16

2.2.2.2. Chức năng quản lý sách: 17

2.2.2.3. Tìm kiếm:. 17

2.2.3. Yêu cầu phi chức năng: 17

2.3. XÂY DỰNG BFD – BIỂU ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG 18

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KÊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 19

3.1. PHÂN TÍCH 19

3.1.1. Danh sách các bảng và quan hệ 19

3.1.2. Mô tả chi tiết các bảng 19

3.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN PHPMYADMIN. 20

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN 22

4.1. GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG 22

4.1.1. Giao diện trang chủ (index.php) 22

4.1.2. Giao diện trang giới thiệu 22

4.1.3. Giao diện trang sách mới 23

4.1.4. Giao diện trang Liên hệ 24

4.1.5. Giao diện trang đăng ký 24

4.1.6. Giao diện trang đăng nhập 25

4.2. GIAO DIỆN ADMIN 25

4.2.1. Giao diện đăng nhập 25

4.2.2. Giao diện trang xem thành viên 25

4.2.3. Giao diện chức năng chỉnh sửa thông tin thành viên 26

4.2.4. Giao diện xóa người dùng 26

4.2.5. Giao diện chức năng “Thêm người dùng” 27

4.2.6. Giao diện trang xem sách( viewbook.php) 27

4.2.7. Giao diện trang sửa sách 28

4.2.8. Giao diện trang thêm sách 28

4.2.9. Giao diện trang thêm danh mục 29

4.2.10. Giao diện trang xem danh mục 29

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO 31


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: