Nghiên cứu phân loại các chi thuộc họ Trôm (Sterculiaceae Vent.) ở Việt Nam


Họ Trôm (Sterculiaceae) ở Việt Nam thường là cây thân gỗ hoặc cây bụi, hiếm khi là cây thân cỏ hay dây leo. Nhiều loài có nhiều giá trị trong đời sống, đặc biệt nhiều loài có giá trị kinh tế như lấy sợi (Abroma, Commersonia), làm dược liệu (Byttneria, Cola), lấy gỗ (Sterculia, Pterospermum), làm thự...


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: