Nghiên cứu chế tạo vật liệu geopolymer chống tia x từ tro bay và zeolite thảiSử dụng chất thải công nghiệp chế tạo ra sản phẩm phục vụ cho cuộc sống là xu hướng nghiên cứu khoa học hiện nay để giải quyết nạn ô nhiễm môi trường. Mục tiêu của đề tài là chế tạo vật liệu geopolymer chống tia X từ tro bay và zeolite thải, là nghiên cứu tạo ra một loại vật liệu xây dựng không nung có ý nghĩa về khoa học và kinh tế, đó là chế tạo ra vật liệu có khả năng ngăn chặn tia X được sử dụng trong y tế, vừa sử dụng được chất thải từ nhà máy nhiệt điện chạy than và nhà máy lọc dầu. Đề tài đã khảo sát nhiều cấp phối vật liệu geopolymer khác nhau, đã khảo sát các điều kiện dưỡng hộ với nhiều nhiệt độ và thời gian khác nhau, đã nghiên cứu cấu trúc, thành phần pha và khả năng chống tia X của vật liệu… Tro bay là một chất thải công nghiệp thu được từ nhà máy nhiệt điện chạy than. Zeolite thải là chất thải trong quá trình lọc dầu của nhà máy lọc dầu. Kết quả thực nghiệm bước đầu cho thấy tính khả thi của việc sử dụng tro bay, zeolite và dung dịch kiềm để chế tạo vật liệu geopolymer chống tia X với hệ số suy giảm tuyến tính khả quan


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: