SÁCH - Khai thác động cơ diesel tàu thủy (PGS.TS. Lương Công Nhớ & TS. Đặng Văn Tuấn)Trình bày sức cản lực thủy. Đặc tính và chế độ công tắc của động cơ. Ảnh hưởng đến chế độ khai thác. Chế độ khai thác ổn định. Chế độ không ổn định và sự cố.


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


SÁCH SCAN - Động cơ diesel tàu thủy (TS. Nguyễn Trung Cương & PGS.TS. Lương Công Nhớ)


LINK DOWNLOAD


SÁCH - Khai thác động cơ diesel tàu thủy (PGS.TS. Lương Công Nhớ & TS. Đặng Văn Tuấn)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


M_tả

Không có nhận xét nào: