GÓC KỸ THUẬT - Giới thiệu và hướng dẫn tra tổn thất áp suất của ống gió mềm (Pressure Lost of Flexible Duct)Đây có lẽ là câu hỏi nhiều người gặp phải trong quá trình thiết kế, thi công hệ thống Điều hòa không khí.


Tổn thất áp suất của ống gió mềm bằng bao nhiêu?


Có nhiều người cho rằng có thể là 2 Pa/m, 3Pa/m hoặc giá trị khác mà thiếu đi các cơ sở chính xác cho các dữ liệu này.


Chúng ta hãy đi vào phân tích vậy những yếu tố nào ảnh hưởng tới tổn thất áp suất trong ống gió mềm?


Có thể liệt kê các yếu tố chính đó như sau:


- Lưu lượng gió.

- Đường kính trong của ống gió mềm.

- Độ nhám vật liệu bề mặt bên trong ống.

- Độ nén hay dãn của ống gió mềm: Tổn thất có thể tăng lên 4 lần nếu như ống gió mềm bị nén 30%."Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


- Độ uốn cong của ống gió mềm."Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


Cách tính toán tổn thất áp suất ống gió mềm:


Tra bảng, dữ liệu kỹ thuật từ nhà sản xuất:"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


NGUỒN: Bài viết của Bác "bluster" - Diễn đàn Hvacr.vnTÀI LIỆU THAM KHẢO:Flexible Duct Performance & Installation Standards - Fifth Edition (ADC)


Tiêu chuẩn lắp đặt và tính toán tổn thất ống gió mềm (ADC)


LINK DOWNLOADCompression Effects on Pressure Loss in Flexible HVAC Ducts (Bass Abushakra, Ph.D) - Độ nén ảnh hưởng đến tổn thất áp suất ống gió mềm.


LINK DOWNLOADBảng tính toán tổn thất áp suất cho ống gió mềm (Exel)


LINK DOWNLOADĐồ thị tra tổn thất áp suất ống gió mềm (Hãng Thermaflex) - FULL


https://www.thermaflex.net/resources/engineering-data/DEC INTERNATIONAL TECHNICAL SPECIFICATIONS - PRESSURE LOSS FLEXIBLE DUCTING (Tài liệu tính toán tổn thất của ống gió mềm của hãng DEC)


LINK DOWNLOADEBOOK - Flexible and semiflexible products (Lindab) - TÀI LIỆU - Các thông số kỹ thuật của ống gió mềm (Hãng Lindab)


LINK DOWNLOADLINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)VIDEO THAM KHẢO:KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ỐNG GIÓ MỀM.
Tính toán thiết kế ống gió.

Chúc các bạn thành công!Đây có lẽ là câu hỏi nhiều người gặp phải trong quá trình thiết kế, thi công hệ thống Điều hòa không khí.


Tổn thất áp suất của ống gió mềm bằng bao nhiêu?


Có nhiều người cho rằng có thể là 2 Pa/m, 3Pa/m hoặc giá trị khác mà thiếu đi các cơ sở chính xác cho các dữ liệu này.


Chúng ta hãy đi vào phân tích vậy những yếu tố nào ảnh hưởng tới tổn thất áp suất trong ống gió mềm?


Có thể liệt kê các yếu tố chính đó như sau:


- Lưu lượng gió.

- Đường kính trong của ống gió mềm.

- Độ nhám vật liệu bề mặt bên trong ống.

- Độ nén hay dãn của ống gió mềm: Tổn thất có thể tăng lên 4 lần nếu như ống gió mềm bị nén 30%."Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


- Độ uốn cong của ống gió mềm."Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


Cách tính toán tổn thất áp suất ống gió mềm:


Tra bảng, dữ liệu kỹ thuật từ nhà sản xuất:"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


NGUỒN: Bài viết của Bác "bluster" - Diễn đàn Hvacr.vnTÀI LIỆU THAM KHẢO:Flexible Duct Performance & Installation Standards - Fifth Edition (ADC)


Tiêu chuẩn lắp đặt và tính toán tổn thất ống gió mềm (ADC)


LINK DOWNLOADCompression Effects on Pressure Loss in Flexible HVAC Ducts (Bass Abushakra, Ph.D) - Độ nén ảnh hưởng đến tổn thất áp suất ống gió mềm.


LINK DOWNLOADBảng tính toán tổn thất áp suất cho ống gió mềm (Exel)


LINK DOWNLOADĐồ thị tra tổn thất áp suất ống gió mềm (Hãng Thermaflex) - FULL


https://www.thermaflex.net/resources/engineering-data/DEC INTERNATIONAL TECHNICAL SPECIFICATIONS - PRESSURE LOSS FLEXIBLE DUCTING (Tài liệu tính toán tổn thất của ống gió mềm của hãng DEC)


LINK DOWNLOADEBOOK - Flexible and semiflexible products (Lindab) - TÀI LIỆU - Các thông số kỹ thuật của ống gió mềm (Hãng Lindab)


LINK DOWNLOADLINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)VIDEO THAM KHẢO:KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ỐNG GIÓ MỀM.
Tính toán thiết kế ống gió.

Chúc các bạn thành công!


M_tả

Không có nhận xét nào: