SÁCH - BÁCH KHOA MẠCH ĐIỆN (Trần Thế San & Nguyễn Trọng Thắng)Khi đọc xong cuốn sách Bách Khoa Mạch Điện này, bạn có khả năng nhận biết hơn 1200 mạch điện thường dùng trong mọi lĩnh vực điện tử. Bạn cũng có thể hiểu nguyên lý vận hành của các mạch này và vị trí của chúng trong các hệ thống và thiết bị điện tử. Chỉ riêng thông tin này cũng đủ làm cho cuốn sách, trở thành nguồn tài liệu quý cho mọi người làm việc với các mạch điện tử (sinh viên, nhà nghiên cứu thực hành,kỹ thuật viên, nhà thiết kế).


LINK SÁCH TƯƠNG TỰ:


LINK DOWNLOAD


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: