SÁCH - Hướng Dẫn Thiết Kế Lắp Đặt Điện Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế IEC (2017)Nội dung của cuốn sách này đề cập đến nhiều vấn đề rất rộng lớn trong lĩnh vực lắp đặt trang thiết bị điện: từ giới thiệu các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm đến thông số và tính năng máy móc, dụng cụ, trang thiết bị điện, phương pháp tính toán, thiết kế các sơ đồ cấp điện đảm bảo yêu cầu về tin cậy, bảo vệ chống bị điện giật và bảo vệ chống các hư hỏng có thể xảy ra đối với những phần tử khác nhau trong lưới điện, đặc biệt là lưới điện hạ áp và trong các công trình dân dụng.

Hiểu biết về lắp đặt trang thiết bị điện là mảng kiến thức quan trọng trong quá trình hoạt động của những người làm nghề điện từ thiết kế, xây lắp, giám sát thi công đến vận hành, sửa chữa thiết bị điện sao cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, đảm bảo các thông số kỹ thuật và an toàn cho người và thiết bị.


NỘI DUNG:


Chương B: Tổng quan - Công suất đặt

Chương C: Các trạm biến áp phân phối Trung/Hạ

Chương D: Các kiểu nối mạng hạ áp

Chương E: Cải thiện hệ số công suất và lọc sóng hài

Chương F: Phân phối trong mạng hạ áp

Chương G: Bảo vệ chống điện giật

Chương H: Bảo vệ lưới - thiết bị đóng cắt

Phần H1: Bảo vệ lưới

Phần H2: Thiết bị đóng cắt

Chương J: Các nguồn và tải đặc biệt

Chương L: Lắp đặt điện dân dụng và các vị trí


BẢN NĂM 2004 - TÁI BẢN LẦN 3


LINK DOWNLOAD


BẢN NĂM 2007 - TÁI BẢN LẦN 5


LINK DOWNLOAD


BẢN EBOOK TIẾNG ANH 2016


LINK DOWNLOAD


LINK ĐẶT MUA SÁCH BẢN 2017 (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD BẢN 2017 (UPDATING...)


M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: