SÁCH - Hướng dẫn thiết kế các quá trình chế biến hoá học dầu mỏ (Trường ĐHBK Hà Nội, 1975)Trình bày nguyên tắc thiết lập các sơ đồ liên tục trên cơ sở các tính chất lý hoá của dầu thô và nhiệm vụ thiết kế đã cho; Thiết lập những cân bằng vật chất của nhà máy; Hướng dẫn chung để tính toán công nghệ và hướng dẫn thiết kế các loại thiết bị riêng..


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


M_tả

Không có nhận xét nào: