SÁCH - Ứng Dụng Tin Học Trong Tính Toán, Thiết Kế Máy Và Thiết Bị Thực Phẩm (Nguyễn Đức Trung Cb)Ứng dụng tin học trong các lĩnh vực khác nhau trong đời sống cũng như công nghiệp tự động hóa quá trình công nghệ là xu hướng phát triển tất yếu trong kỷ nguyên công nghệ 4.0. Công nghệ sinh học và kỹ thuật chế biến thực phẩm không nằm ngoài qui luật đó. Giáo trình được thiết kế với hai nội dung chính: ứng dụng tin học trong tính toán thiết kế và ứng dụng tin học trong sản xuất. Nhóm tác giả hy vọng rằng giáo trình này sẽ tạo dựng những kiến thức cơ bản cho sinh viên, cao học viên cũng như các đối tượng bạn đọc khác nhau bước đầu tiếp cận việc ứng dụng tin học trong tính toán - thiết kế, mô phỏng, tối ưu hệ thống, quá trình công nghệ sinh học - thực phẩm cũng như các máy móc, thiết bị phục vụ frong lĩnh vực liên quan.

Nội dung ứng dụng trong tính toán - thiết kế, mô phỏng, tối ưu được xây dựng với bố cục hai phần: phần 1 bao gồm nền tảng giải tích số cùng các kiến thức nâng cao liên quan và phần 2 bao gồm các ứng dụng phát triển ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ sinh học - thực phẩm với phần mềm công cụ Matlab&Simulink (Hoa Kỳ) cùng với phần mềm 20-Sim (Hà Lan). Nội dung ứng dụng trong sản xuất sẽ định hướng bạn đọc đến với phần mềm RSView32 (Hoa Kỳ) với kỳ vọng định hình khả năng phát triển các ứng dụng SCADA (Hệ thống điều khiển và thu thập dữ liệu).


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)


M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: