SÁCH - Calculus - James Stewart (Sách Giải tích) - Phiên bản 6e, 7e (Tiếng Anh + Tiếng Việt Full)
Để phù hợp với chương trình đào tạo đại học ở Việt Nam nói chung và các trường Đại học Duy Tân nói riêng, nhóm biên dịch đã chủ động chia cuốn sách làm hai tập. Tập một dành cho giải tích hàm một biến, bao gồm lý thuyết phương trình vi phân và lý thuyết chuỗi. Tập hai chứa các nội dung còn lại của toán cao cấp bao gồm giải cấp hàm nhiều biến và giải tích vector. Theo đó cuốn tập một này sẽ chứa 11 chương đầu của cuốn nguyên bản, bao gồm: Hàm số và giới hạn; đạo hàm; ứng dụng của đạo hàm; tích phân; phương trình vi phân; phương trình tham số và hệ tọa độ cực; dãy vô hạn và chuỗi. Cuốn hai sẽ chứa 6 chương còn lại của cuốn nguyên bản.

Giải Tích - Tập 2 - Calculus 7e "Nối tiếp sự thành công của cuốn Giải tích Tập 1, cuốn Giải tích tập 2 mang đến cho bạn đọc rất nhiều điều thú vị. Nếu Tập 1 của cuốn sách tập trung vào khối kiến thức Giải tích căn bản bao gồm Hàm một biến, Phương trình vi phân và Lý thuyết chuỗi thì cuốn Tập 2 này hướng người đọc đến Giải tích nâng cao gồm Giải tích hàm nhiều biến, Giải tích trên trường vector và Phương trình vi phân cấp cao. Với giải tích hàm nhiều biến, người đọc sẽ cảm thấy sự hấp dẫn của nó khi hiểu rõ Toán học được ứng dụng như thế nào về việc tối ưu các vấn đề sản xuất vật liệu, tối ưu trong kinh doanh cũng như cách tính các giá trị trung bình của các vấn đề thực tiễn. Việc tiếp cận với Tích phân đường và Tích phân mặt được đưa ra từ vấn đề thực tiễn của Vật lý là tính Công và tìmThông lượng, điều này làm cho người đọc nhận thấy rõ vai trò của Tích phân đường và Tích phân mặt đối đối với các vấn đề của cuộc sống hiện thực. Phần cuối của cuốn sách được bổ sung một số kiến thức về Phương trình vi phân tuyến tính cấp cao, lĩnh vực mà Toán học được ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn." Trích Lời giới thiệu của TS. Đặng Văn Cường.LINK ĐẶT MUA SÁCH - Giải Tích - Tập 1 - Calculus 7e (Tiếng Việt)


LINK ĐẶT MUA SÁCH - Giải Tích - Tập 2 - Calculus 7e (Tiếng Việt)
ĐẶT MUA SÁCH GIẢI TÍCH NGAY TẠI ĐÂY > > >EBOOK - Calculus - James Stewart (Sách Giải tích - Tiếng Anh) - Phiên bản 6e


LINK DOWNLOAD


EBOOK - Calculus - James Stewart (Sách Giải tích - Tiếng Anh) - Phiên bản 7e


LINK DOWNLOADLINK DOWNLOAD - Giải Tích - Tập 1 - Calculus 7e - Tiếng Việt (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD - Giải Tích - Tập 2 - Calculus 7e - Tiếng Việt (UPDATING...)
Để phù hợp với chương trình đào tạo đại học ở Việt Nam nói chung và các trường Đại học Duy Tân nói riêng, nhóm biên dịch đã chủ động chia cuốn sách làm hai tập. Tập một dành cho giải tích hàm một biến, bao gồm lý thuyết phương trình vi phân và lý thuyết chuỗi. Tập hai chứa các nội dung còn lại của toán cao cấp bao gồm giải cấp hàm nhiều biến và giải tích vector. Theo đó cuốn tập một này sẽ chứa 11 chương đầu của cuốn nguyên bản, bao gồm: Hàm số và giới hạn; đạo hàm; ứng dụng của đạo hàm; tích phân; phương trình vi phân; phương trình tham số và hệ tọa độ cực; dãy vô hạn và chuỗi. Cuốn hai sẽ chứa 6 chương còn lại của cuốn nguyên bản.

Giải Tích - Tập 2 - Calculus 7e "Nối tiếp sự thành công của cuốn Giải tích Tập 1, cuốn Giải tích tập 2 mang đến cho bạn đọc rất nhiều điều thú vị. Nếu Tập 1 của cuốn sách tập trung vào khối kiến thức Giải tích căn bản bao gồm Hàm một biến, Phương trình vi phân và Lý thuyết chuỗi thì cuốn Tập 2 này hướng người đọc đến Giải tích nâng cao gồm Giải tích hàm nhiều biến, Giải tích trên trường vector và Phương trình vi phân cấp cao. Với giải tích hàm nhiều biến, người đọc sẽ cảm thấy sự hấp dẫn của nó khi hiểu rõ Toán học được ứng dụng như thế nào về việc tối ưu các vấn đề sản xuất vật liệu, tối ưu trong kinh doanh cũng như cách tính các giá trị trung bình của các vấn đề thực tiễn. Việc tiếp cận với Tích phân đường và Tích phân mặt được đưa ra từ vấn đề thực tiễn của Vật lý là tính Công và tìmThông lượng, điều này làm cho người đọc nhận thấy rõ vai trò của Tích phân đường và Tích phân mặt đối đối với các vấn đề của cuộc sống hiện thực. Phần cuối của cuốn sách được bổ sung một số kiến thức về Phương trình vi phân tuyến tính cấp cao, lĩnh vực mà Toán học được ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn." Trích Lời giới thiệu của TS. Đặng Văn Cường.LINK ĐẶT MUA SÁCH - Giải Tích - Tập 1 - Calculus 7e (Tiếng Việt)


LINK ĐẶT MUA SÁCH - Giải Tích - Tập 2 - Calculus 7e (Tiếng Việt)
ĐẶT MUA SÁCH GIẢI TÍCH NGAY TẠI ĐÂY > > >EBOOK - Calculus - James Stewart (Sách Giải tích - Tiếng Anh) - Phiên bản 6e


LINK DOWNLOAD


EBOOK - Calculus - James Stewart (Sách Giải tích - Tiếng Anh) - Phiên bản 7e


LINK DOWNLOADLINK DOWNLOAD - Giải Tích - Tập 1 - Calculus 7e - Tiếng Việt (UPDATING...)


LINK DOWNLOAD - Giải Tích - Tập 2 - Calculus 7e - Tiếng Việt (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: