Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy - Thiết kế chi tiết dạng hộp

 


Công nghệ chế tạo máy là một ngành then chốt, nó đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nhiệm vụ của công nghệ chế tạo máy là chế tạo ra các sản phẩm cơ khí cho mọi lĩnh vực của nghành kinh tế quốc dân, việc phát triển ngành công nghệ chế tạo máy đang là mối quan tâm đặc biệt của Đảng và nhà nước ta. 

Hiện nay, các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến thức sâu rộng, đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất, sửa chữa và sử dụng…

 

Mục tiêu của đồ án mụn học là tạo điều kiện cho người học nắm vững và vận dụng những gì đã học sao có hiệu quả cao nhất thông qua các phương pháp thiết kế, xây dựng và quản lý các quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí về kỹ thuật sản xuất và tổ chức sản xuất nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo yêu cầu trong điều kiện và qui mô sản xuất cụ thể. 

Đồ án mụn học nằm trong chương trình đào tạo của ngành chế tạo máy thuộc khoa cơ khí có vai trò hết sức quan trọng nhằm tạo cho sinh viên hiểu một cách sâu sắc về những vấn đề mà người kỹ sư gặp phải khi thiết kế một qui trình sản xuất chi tiết cơ khí khi ra trường.

Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn, giúp đỡ của thầy Phan Ngọc Ánh để em hoàn thành đồ án mụn học này.


NỘI DUNG:


I       -  Lời nói đầu.

II     -  Giới thiệu chi tiết.

III    -  Xác định dạng sản xuất. 

IV    -  Chế tạo phôi. 

V     -  Lập quy trình công nghệ. 

VI    - Tính lượng dư của bề mặt. 

VII   - Tính chế độ cắt của một số bề mặt. 

VIII  - Tính thời gian cơ bản cho tất cả các nguyên công.

IX     - Tính và thiết kế đồ gá cho nguyên công phay hai rãnh bên của giá đỡ.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: