Nghiên cứu thành phần hóa học của ngải cứu ( Artemisia vulgaris I ) ở thành phố Thái Nguyên Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kĩ thuật, các sản phẩm có tác dụng chữa bệnh đã được tổng hợp và sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, các sản phẩm này cũng có những mặt hạn chế và gây ra các tác dụng phụ cho người sử dụng. Vì vậy, việc nghiên cứu các hợp chất có tác dụng chữa bệnh từ cây cỏ trong thiên nhiên đang ngày càng trở thành là một xu hướng được rất nhiều nhà khoa học quan tâm nhằm tìm ra những loại thuốc có hiệu quả cao, an toàn hơn đối với sức khoẻ con người, hầu như không gây tác dụng phụ điều mà các dược phẩm tổng hợp không thể thay thế được. Cùng với xu hướng chung đó, các nhà hóa học cũng đã tiến hành tách chiết, cô lập, bán tổng hợp ngày càng nhiều những hợp chất có hoạt tính sinh học, tạo ra những sản phẩm hữu ích từ cây cỏ thiên nhiên để nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khoẻ con người. 


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ............................................................................................ 3

1.1. Giới thiệu về chi Artemisia.......................................................................................... 3

1.2. Tổng quan về cây ngải cứu......................................................................................... 3


 


1.2.1. Tên khoa học............................................................................................................. 3

1.2.2. Đặc điểm thực vật học .............................................................................................. 4

1.2.3. Nguồn gốc ................................................................................................................. 4

1.2.4. Công dụng của cây Ngải cứu ................................................................................... 5

1.2.5. Thành phần hóa học ................................................................................................. 6

1.2.6. Các nghiên cứu về hoạt tính sinh học ...................................................................... 7

1.3. Tổng quan về tinh dầu ................................................................................................. 9

1.3.1. Khái niệm.................................................................................................................. 9

1.3.2. Phân loại................................................................................................................... 9

1.3.3. Vai trò ....................................................................................................................... 9

1.3.4. Cách sử dụng .......................................................................................................... 12

1.3.5. Tính chất vật lý của tinh dầu .................................................................................. 13

1.3.6. Thành phần chủ yếu của tinh dầu........................................................................... 13

1.3.7. Kiểm định và cách bảo quản tinh dầu .................................................................... 161.4. Tổng quan về flavonoid ............................................................................................. 16

1.4.1.Đại cương ................................................................................................................ 16

1.4.2. Vai trò của flavonoid trong cây .............................................................................. 17

1.4.3.Vai trò của flavonoid trong y học ............................................................................ 18

1.4.4. Phân loại ................................................................................................................. 19

CHƯƠNG II: THỰC NGHIỆM.................................................................................... 26

2.1. Đối tượng nghiên cứu ................................................................................................ 26

2.2. Hóa chất, dụng cụ và thiết bị nghiên cứu .................................................................. 26

2.2.1. Hóa chất.................................................................................................................. 26

2.2.2. Thiết bị .................................................................................................................... 26

2.3. Phương pháp định tính các chất trong dịch chiết ...................................................... 27

2.3.1. Định tính flavonoid ................................................................................................. 27

2.3.2. Định tính cumarine ................................................................................................. 28

2.3.3. Định tính saponine.................................................................................................. 28


 


2.3.4. Định tính alkaloid ................................................................................................... 29

2.3.5. Định tính tanine ...................................................................................................... 29

2.3.6. Định tính glycosid tim............................................................................................. 30

2.3.7. Định tính đường khử ............................................................................................... 31

2.3.8. Định tính acid amin ................................................................................................ 31

2.3.9. Định tính polysaccharide........................................................................................ 31

2.3.10. Định tính chất béo................................................................................................. 32

2.3.11. Định tính sterols.................................................................................................... 32

2.4. Phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước (tách tinh dầu) ....................................... 32

2.4.1. Xử lý nguyên liệu .................................................................................................... 32

2.4.2. Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến lượng tinh dầu ...................................................... 33

2.5. Phương pháp chiết tách và xác định cấu trúc hợp chất phân lập được...................... 35

2.5.1. Xử lý mẫu thực vật .................................................................................................. 35

2.5.2. Chiết và phân lập hợp chất hữu cơ......................................................................... 362.5.3. Phương pháp khảo sát cấu trúc hóa học các chất.................................................. 38

Chương III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ....................................... 39

3.1. Định tính các nhóm hợp chất thiên nhiên có trong thân lá ngải cứu ......................... 39

3.2. Kết quả nghiên cứu chiết tách tinh dầu...................................................................... 40

3.2.1. Kết quả khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng tinh dầu .......................... 40

3.2.2. Kết quả nghiên cứu xác định thành phần và hàm lượng một số hợp chất trong tinh

dầu ngải cứu. .................................................................................................................... 42

3.3. Kết quả phân lập các hợp chất ................................................................................... 47

3.4. Xác định cấu trúc chất phân lập được........................................................................ 47

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................................ 52

1. KẾT LUẬN.................................................................................................................. 52

2. KIẾN NGHỊ................................................................................................................. 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................. 53


 

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: