QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TINH BỘT BẮP VÀ TINH BỘT KHOAI MÌ

 


ĐỘC TỐ: 

¡ Độc tố HCN tồn tại dưới dạng cyanogenic glucoside gồm hai loại Limanarin và lotaustralin, tập trung chủ yếu ở vỏ cùi và lỏi. Loại bỏ thành phần này, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của tinh bột. 


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: