GÓC KỸ THUẬT - Nguyên lý làm việc và ưu điểm của hệ thống heat pump CO21. Nguyên lý làm việc​


Nguyên lý làm việc của máy heat pump CO2 (R744) cũng giống như hầu hết các loại máy heat pump sử dụng môi chất lạnh HFC (R410A, R407C, R134A) hiện nay. Đó là dựa trên nguyên lý của nhiệt động học. Điểm khác biệt là môi chất CO2 sẽ được nén lên áp suất rất cao, ở vùng vượt tới hạn (transcritical)."Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


Quá trình 1-2: Quá trình nén tới vùng vượt tới hạn

Quá trình 2-3: Quá trình làm mát môi chất trong vùng vượt tới hạn. Đây là quá trình làm nóng nước nóng.

Quá trình 3-4: Quá trình giảm áp suất thấp

Quá trình 4-5: Quá trình bay hơi nhờ thu nhiệt từ môi trường

Quá trình 5-1: Quá nhiệt trong thiết bị bay hơi.


Chính nhờ chu trình vượt tới hạn này mà heat pump CO2 có thể sản xuất nước nóng nhiệt độ cao lên tới 90°C và hiệu suất năng lượng COP rất cao.Sơ đồ công nghệ hệ thống cấp nước nóng trung tâm với heat pump CO2​


2. Ưu điểm​


Có thể kể đến các ưu điểm của máy heat pump CO2 như sau:


- Nhiệt độ nước nóng rất cao: Lên tới 90°C

- Hiệu suất năng lượng rất cao: Có thể gấp 2 lần so với máy heat pump thông thường ở cùng điều kiện.

- Bảo vệ môi trường: Chỉ số ODP=0, GWP=1

- Dễ dàng vận hàng

- Độ tin cậy và tuổi thọ cao"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


3. Nhược điểm


Môi chất lạnh CO2 này có nhược điểm là áp suất ngưng tụ (áp suất đầu ra máy nén lạnh) của nó rất cao. Nếu cần nước nóng 50oC thì áp suất ngưng tụ khi đó sẽ lên tới 100bar. Do đó đòi hỏi khá khắt khe về vật liệu chế tạo đường ống dẫn môi chất lạnh và vấn đề an toàn. Vì vậy chi phí sản xuất máy heat pump CO2 cũng cao hơn thông thường.


Do vậy nhà đầu tư khi cần lắp đặt hệ thống heat pump CO2 cần cân đối giữa tính hiệu quả và chi phí đầu tư.


4. Ứng dụng​


Heat pump CO2 có thể được lắp đặt cho hầu hết các ứng dụng có yêu cầu nước nóng như: Giặt là, khách sạn, sản xuất thực phẩm, bệnh viện, trường học, giáo dụng, cơ sở dưỡng lão..vv. Đặt biệt là các ứng dụng đòi hỏi nhiệt độ nước nóng cao từ 70°C trở lên."Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


NGUỒN: https://hvacr.vn/diendan/threads/nguyen-ly-lam-viec-cua-he-thong-heat-pump-co2.153961/


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

VIDEO THAM KHẢO:


Chúc các bạn thành công!1. Nguyên lý làm việc​


Nguyên lý làm việc của máy heat pump CO2 (R744) cũng giống như hầu hết các loại máy heat pump sử dụng môi chất lạnh HFC (R410A, R407C, R134A) hiện nay. Đó là dựa trên nguyên lý của nhiệt động học. Điểm khác biệt là môi chất CO2 sẽ được nén lên áp suất rất cao, ở vùng vượt tới hạn (transcritical)."Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


Quá trình 1-2: Quá trình nén tới vùng vượt tới hạn

Quá trình 2-3: Quá trình làm mát môi chất trong vùng vượt tới hạn. Đây là quá trình làm nóng nước nóng.

Quá trình 3-4: Quá trình giảm áp suất thấp

Quá trình 4-5: Quá trình bay hơi nhờ thu nhiệt từ môi trường

Quá trình 5-1: Quá nhiệt trong thiết bị bay hơi.


Chính nhờ chu trình vượt tới hạn này mà heat pump CO2 có thể sản xuất nước nóng nhiệt độ cao lên tới 90°C và hiệu suất năng lượng COP rất cao.Sơ đồ công nghệ hệ thống cấp nước nóng trung tâm với heat pump CO2​


2. Ưu điểm​


Có thể kể đến các ưu điểm của máy heat pump CO2 như sau:


- Nhiệt độ nước nóng rất cao: Lên tới 90°C

- Hiệu suất năng lượng rất cao: Có thể gấp 2 lần so với máy heat pump thông thường ở cùng điều kiện.

- Bảo vệ môi trường: Chỉ số ODP=0, GWP=1

- Dễ dàng vận hàng

- Độ tin cậy và tuổi thọ cao"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


3. Nhược điểm


Môi chất lạnh CO2 này có nhược điểm là áp suất ngưng tụ (áp suất đầu ra máy nén lạnh) của nó rất cao. Nếu cần nước nóng 50oC thì áp suất ngưng tụ khi đó sẽ lên tới 100bar. Do đó đòi hỏi khá khắt khe về vật liệu chế tạo đường ống dẫn môi chất lạnh và vấn đề an toàn. Vì vậy chi phí sản xuất máy heat pump CO2 cũng cao hơn thông thường.


Do vậy nhà đầu tư khi cần lắp đặt hệ thống heat pump CO2 cần cân đối giữa tính hiệu quả và chi phí đầu tư.


4. Ứng dụng​


Heat pump CO2 có thể được lắp đặt cho hầu hết các ứng dụng có yêu cầu nước nóng như: Giặt là, khách sạn, sản xuất thực phẩm, bệnh viện, trường học, giáo dụng, cơ sở dưỡng lão..vv. Đặt biệt là các ứng dụng đòi hỏi nhiệt độ nước nóng cao từ 70°C trở lên."Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


NGUỒN: https://hvacr.vn/diendan/threads/nguyen-ly-lam-viec-cua-he-thong-heat-pump-co2.153961/


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

VIDEO THAM KHẢO:


Chúc các bạn thành công!


M_tả

Không có nhận xét nào: