Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học đọc hiểu văn bản kịch “hồn trương ba, da hàng thịt” của lưu quang vũ ở trường THPT

 


Giáo dục nước ta hiện nay đang có bước chuyển mình nhanh chóng từ chương  trình đọc hiểu nội dung văn bản sang chương  trình đọc hiểu hình thành năng lực cho người học. Để đáp ứng được nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay đòi hỏi phương pháp giáo dục cần có sự thay đổi tức là chuyển từ phương pháp dạy học theo lối truyền thụ một chiều ở truyền thống sang phương pháp dạy học chú ý đến việc phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh. Dạy học theo phương pháp đổi mới yêu cầu lấy học sinh làm trung tâm của hoạt động dạy và học thay vào đó giáo viên là người hướng dẫn, nhận xét và góp ý cho các hoạt động của học sinh. Một trong những phương pháp mới được nhiều giáo viên áp dụng vào các tiết dạy và thu được nhiều phản hồi tích cực không chỉ đến từ phía học sinh mà còn đến từ phía đông đảo đồng nghiệp trong ngành đó là phương pháp dạy học theo hình thức trải nghiệm sáng tạo. Học thông qua trải nghiệm là một phương pháp dạy học tích cực, thích hợp cho mọi môn học mà đặc biệt là bộ môn Ngữ văn nhằm phát triển cho học sinh những năng lực đặc thù của môn học.

Trong các tiết học môn Ngữ văn tại các trường THPT bước đầu đã có sự chú ý tới học qua trải nghiệm. Tuy nhiên, sự áp dụng phương pháp dạy học tích cực này ở các trường là không đồng đều hoặc nếu có thì mới chỉ dừng lại ở việc giáo viên đưa ra những hoạt động đơn giản dẫn tới tình trạng chưa phát huy hết được năng lực sáng tạo của các em trong từng giờ học văn.

Trong xu hướng hội nhập Quốc tế trên mọi phương diện, ngành giáo dục cần đưa ra những phương pháp, kĩ thuật…dạy học tích cực nhằm hình thành và phát triển ở người học những kĩ năng và năng lực cần thiết. Để đáp ứng nhu cầu trên hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một phương pháp học tập hiệu quả và có nhiều tính ưu Việt. Hoạt động trải nghiệm trong dạy học đặt người 


học - đối tượng của hoạt động dạy, đồng thời cũng là chủ thể của hoạt động học vào những tình huống trong đời sống thực tế. Điều đó có nghĩa là thông qua các hoạt động trải nghiệm học sinh được tiếp xúc với nhiều hình thức học tập khác nhau như làm việc cá nhân, làm việc theo nhóm, học tập theo chuyên đề…tất cả những hình thức đó là một trong những yếu tố tích cực hình thành ở người học những kĩ năng, những năng lực học tập cần thiết. Có thể nói tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một phương pháp dạy học mới đưa tri thức đến gần cuộc sống và mang lại hiệu quả cao trong trong giờ học Ngữ văn ở THPT.

Lưu Quang Vũ là nhà viết kịch xuất sắc của văn học Việt Nam hiện đại. Với sức sáng tạo phi thường trong gần mười năm ông đã cho ra đời trên dưới năm mươi vở kịch. Ngay từ khi ra đời các vở kịch của ông đã được đông đảo công chúng đón nhận nhiều vở kịch đã được dàn dựng công phu và thu hút được sự đón nhận của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Văn bản kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” được đưa vào giảng dạy trong chương trình sách giáo khoa Ngữ văn lớp 12 nhiều năm qua và nhận được sự quan tâm không ít của các giáo viên THPT cũng như của các nhà nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên tới thời điểm này vẫn chưa có một công trình nào đi sâu vào nghiên cứu về việc giáo viên tổ chức cho học sinh các hoạt động trải nghiệm sáng tạo để các em có thể bộc lộ khả năng của mình. Chính vì vậy trong khóa luận của mình, chúng tôi quyết định chọn đề tài “Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học đọc hiểu văn bản kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ ở trường THPT” với mong muốn góp một phần không nhỏ vào việc đổi mới dạy học văn bản thuộc thể loại kịch ở trường THPT.


LINK DOWNLOAD

 


Giáo dục nước ta hiện nay đang có bước chuyển mình nhanh chóng từ chương  trình đọc hiểu nội dung văn bản sang chương  trình đọc hiểu hình thành năng lực cho người học. Để đáp ứng được nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay đòi hỏi phương pháp giáo dục cần có sự thay đổi tức là chuyển từ phương pháp dạy học theo lối truyền thụ một chiều ở truyền thống sang phương pháp dạy học chú ý đến việc phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh. Dạy học theo phương pháp đổi mới yêu cầu lấy học sinh làm trung tâm của hoạt động dạy và học thay vào đó giáo viên là người hướng dẫn, nhận xét và góp ý cho các hoạt động của học sinh. Một trong những phương pháp mới được nhiều giáo viên áp dụng vào các tiết dạy và thu được nhiều phản hồi tích cực không chỉ đến từ phía học sinh mà còn đến từ phía đông đảo đồng nghiệp trong ngành đó là phương pháp dạy học theo hình thức trải nghiệm sáng tạo. Học thông qua trải nghiệm là một phương pháp dạy học tích cực, thích hợp cho mọi môn học mà đặc biệt là bộ môn Ngữ văn nhằm phát triển cho học sinh những năng lực đặc thù của môn học.

Trong các tiết học môn Ngữ văn tại các trường THPT bước đầu đã có sự chú ý tới học qua trải nghiệm. Tuy nhiên, sự áp dụng phương pháp dạy học tích cực này ở các trường là không đồng đều hoặc nếu có thì mới chỉ dừng lại ở việc giáo viên đưa ra những hoạt động đơn giản dẫn tới tình trạng chưa phát huy hết được năng lực sáng tạo của các em trong từng giờ học văn.

Trong xu hướng hội nhập Quốc tế trên mọi phương diện, ngành giáo dục cần đưa ra những phương pháp, kĩ thuật…dạy học tích cực nhằm hình thành và phát triển ở người học những kĩ năng và năng lực cần thiết. Để đáp ứng nhu cầu trên hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một phương pháp học tập hiệu quả và có nhiều tính ưu Việt. Hoạt động trải nghiệm trong dạy học đặt người 


học - đối tượng của hoạt động dạy, đồng thời cũng là chủ thể của hoạt động học vào những tình huống trong đời sống thực tế. Điều đó có nghĩa là thông qua các hoạt động trải nghiệm học sinh được tiếp xúc với nhiều hình thức học tập khác nhau như làm việc cá nhân, làm việc theo nhóm, học tập theo chuyên đề…tất cả những hình thức đó là một trong những yếu tố tích cực hình thành ở người học những kĩ năng, những năng lực học tập cần thiết. Có thể nói tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo là một phương pháp dạy học mới đưa tri thức đến gần cuộc sống và mang lại hiệu quả cao trong trong giờ học Ngữ văn ở THPT.

Lưu Quang Vũ là nhà viết kịch xuất sắc của văn học Việt Nam hiện đại. Với sức sáng tạo phi thường trong gần mười năm ông đã cho ra đời trên dưới năm mươi vở kịch. Ngay từ khi ra đời các vở kịch của ông đã được đông đảo công chúng đón nhận nhiều vở kịch đã được dàn dựng công phu và thu hút được sự đón nhận của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Văn bản kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” được đưa vào giảng dạy trong chương trình sách giáo khoa Ngữ văn lớp 12 nhiều năm qua và nhận được sự quan tâm không ít của các giáo viên THPT cũng như của các nhà nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên tới thời điểm này vẫn chưa có một công trình nào đi sâu vào nghiên cứu về việc giáo viên tổ chức cho học sinh các hoạt động trải nghiệm sáng tạo để các em có thể bộc lộ khả năng của mình. Chính vì vậy trong khóa luận của mình, chúng tôi quyết định chọn đề tài “Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học đọc hiểu văn bản kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ ở trường THPT” với mong muốn góp một phần không nhỏ vào việc đổi mới dạy học văn bản thuộc thể loại kịch ở trường THPT.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: