CÂU HỎI PHỎNG VẤN VIETCOMBANK KÈM ĐÁP ÁN VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG VÀ GIAO DỊCH VIÊN

 


NHỮNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN VIETCOMBANK PHẢI HỌC

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (tên giao dịch Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam)

Review phỏng vấn VIETCOMBANK vị trí Chuyên viên Khách hàng QHKH (chưa có kn) chi nhánh tỉnh 😂 trúng tuyển rồi nên vui vui làm review 

👦 Hội đồng gồm có 7 người, trưởng phòng NS, phó tổng gđ chi nhánh, trưởng các phòng ban nghiệp vụ. 

👨🎓 Background mình: chưa có kinh nghiệm, mới ra trường năm 2019. 

Nếu hội đồng im thì mọi người nên chủ động nói trước. 

Coi hội đồng là khách hàng, mình là người bán công sức nên hãy chào mời hết sức 

có thể. 

👉Bám sát JD để miêu tả bản thân CVKH thì nhớ chèn từ giao tiếp giỏi, năng động, thích mở rộng mối quan hệ... Vô nhé. 

👉Tự tin là chiến thắng được một nửa rùi nha. Nhớ vừa nói vừa mỉm cười, làm khách hàng mừ. 

👉Nhớ trang điểm. Mình không đẹp đâu, mặt tròn mắt bé. Cơ mà trang điểm nhẹnhàng nhìn có sức sống. Các bạn khác chỉ kẻ chân mày với đánh son, nên có đẹp thì cũng không phát huy hết :))


LINK DOWNLOAD

 


NHỮNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN VIETCOMBANK PHẢI HỌC

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (tên giao dịch Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam)

Review phỏng vấn VIETCOMBANK vị trí Chuyên viên Khách hàng QHKH (chưa có kn) chi nhánh tỉnh 😂 trúng tuyển rồi nên vui vui làm review 

👦 Hội đồng gồm có 7 người, trưởng phòng NS, phó tổng gđ chi nhánh, trưởng các phòng ban nghiệp vụ. 

👨🎓 Background mình: chưa có kinh nghiệm, mới ra trường năm 2019. 

Nếu hội đồng im thì mọi người nên chủ động nói trước. 

Coi hội đồng là khách hàng, mình là người bán công sức nên hãy chào mời hết sức 

có thể. 

👉Bám sát JD để miêu tả bản thân CVKH thì nhớ chèn từ giao tiếp giỏi, năng động, thích mở rộng mối quan hệ... Vô nhé. 

👉Tự tin là chiến thắng được một nửa rùi nha. Nhớ vừa nói vừa mỉm cười, làm khách hàng mừ. 

👉Nhớ trang điểm. Mình không đẹp đâu, mặt tròn mắt bé. Cơ mà trang điểm nhẹnhàng nhìn có sức sống. Các bạn khác chỉ kẻ chân mày với đánh son, nên có đẹp thì cũng không phát huy hết :))


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: