SÁCH - Tính toán thiết kế hệ thống lạnh Full (Nguyễn Đức Lợi)Cuốn sách Tính toán thiết kế hệ thống lạnh giới thiệu về phương pháp tính toán, thiết kế các kho lạnh truyền thống, các kho lạnh lắp ghép, các máy làm nước đá, máy kết đông thực phẩm cũng như các hệ thống lạnh khác như hệ thống lạnh phục vụ nhà máy sản xuất bia, nhà máy chế biến sữa, tháp đá tích lạnh, quầy lạnh thương nghiệp...

Công việc tính toán bao gồm từ việc xác định các thông số ban đầu, tính cân bằng nhiệt để xác định năng suất lạnh, tính toán chu trình lạnh một cấp, hai cấp đến việc tính toán lựa chọn thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu và các thiết bị phụ trợ khác.

Cuốn sách được trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu, ngắn gọn, có nhiều bảng biểu, hình vẽ, đồ thị, phụ lục cập nhật các máy và các thiết bị mới nhất cùng các ví dụ tính toán để có thể ứng dụng ngay trong thực tế. Ngoài phần Mục lục còn có thêm Mục từ để giúp cho bạn đọc tra cứu.

Cuốn sách này có thể dùng làm tài liệu giảng dạy và hướng dẫn sinh viên làm đồ án môn học Kỹ thuật lạnh (hệ cao đẳng) trong việc đào tạo nguồn lực cho các ngành Nhiệt lạnh, Hoá thực phẩm, Sợi dệt, Công nghiệp nhẹ, Nông lâm ngư nghiệp. Đồng thời cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân đang ứng dụng hoặc có liên quan đến ngành Lạnh.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3ĐẶT MUA SÁCH TÍNH TOÁN TK HỆ THỐNG LẠNH NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD - BẢN 2021 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2023 (UPDATING...)Cuốn sách Tính toán thiết kế hệ thống lạnh giới thiệu về phương pháp tính toán, thiết kế các kho lạnh truyền thống, các kho lạnh lắp ghép, các máy làm nước đá, máy kết đông thực phẩm cũng như các hệ thống lạnh khác như hệ thống lạnh phục vụ nhà máy sản xuất bia, nhà máy chế biến sữa, tháp đá tích lạnh, quầy lạnh thương nghiệp...

Công việc tính toán bao gồm từ việc xác định các thông số ban đầu, tính cân bằng nhiệt để xác định năng suất lạnh, tính toán chu trình lạnh một cấp, hai cấp đến việc tính toán lựa chọn thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu và các thiết bị phụ trợ khác.

Cuốn sách được trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu, ngắn gọn, có nhiều bảng biểu, hình vẽ, đồ thị, phụ lục cập nhật các máy và các thiết bị mới nhất cùng các ví dụ tính toán để có thể ứng dụng ngay trong thực tế. Ngoài phần Mục lục còn có thêm Mục từ để giúp cho bạn đọc tra cứu.

Cuốn sách này có thể dùng làm tài liệu giảng dạy và hướng dẫn sinh viên làm đồ án môn học Kỹ thuật lạnh (hệ cao đẳng) trong việc đào tạo nguồn lực cho các ngành Nhiệt lạnh, Hoá thực phẩm, Sợi dệt, Công nghiệp nhẹ, Nông lâm ngư nghiệp. Đồng thời cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân đang ứng dụng hoặc có liên quan đến ngành Lạnh.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3ĐẶT MUA SÁCH TÍNH TOÁN TK HỆ THỐNG LẠNH NGAY TẠI ĐÂY > > >
LINK DOWNLOAD - BẢN 2021 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)


LINK DOWNLOAD - BẢN 2023 (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: