SÁCH - Nhất nghệ tinh - Chuyên ngành Kỹ thuật Điện & Điện tử - Klaus Tkotz (2024)Tựa sách này được xem như là sách giáo khoa, phổ biến trong các trường nghề ở Đức, do đội ngũ giáo viên dạy nghề, chuyên viên làm việc ở các công ty biên soạn cập nhật những phát minh mới, phong phú và hiện đại. 24 chuyên gia là giáo sư, tiến sĩ và kỹ sư người Việt Nam đã tham gia biên dịch và hoàn thiện ấn bản.


VSW đã mua bản quyền để dịch hai cuốn sách trên từ Europa-Lehrmittel, CHLB Đức, một nhà xuất bản nổi tiếng ở Đức và châu Âu trong lĩnh vực sách dạy nghề.

Bìa sách “Chuyên ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử”


“Chuyên ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử” (ấn bản 30) phục vụ cho việc đào tạo và nâng cao trình độ trong lĩnh vực kỹ thuật điện-điện tử, từ học sinh cấp ba, học viên các trường trung cấp nghề, sinh viên các trường cao đẳng, đại học đến giáo viên trong các trường dạy nghề, cao đẳng và đại học, và nhất là các kỹ thuật viên, kỹ sư…LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Tựa sách này được xem như là sách giáo khoa, phổ biến trong các trường nghề ở Đức, do đội ngũ giáo viên dạy nghề, chuyên viên làm việc ở các công ty biên soạn cập nhật những phát minh mới, phong phú và hiện đại. 24 chuyên gia là giáo sư, tiến sĩ và kỹ sư người Việt Nam đã tham gia biên dịch và hoàn thiện ấn bản.


VSW đã mua bản quyền để dịch hai cuốn sách trên từ Europa-Lehrmittel, CHLB Đức, một nhà xuất bản nổi tiếng ở Đức và châu Âu trong lĩnh vực sách dạy nghề.

Bìa sách “Chuyên ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử”


“Chuyên ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử” (ấn bản 30) phục vụ cho việc đào tạo và nâng cao trình độ trong lĩnh vực kỹ thuật điện-điện tử, từ học sinh cấp ba, học viên các trường trung cấp nghề, sinh viên các trường cao đẳng, đại học đến giáo viên trong các trường dạy nghề, cao đẳng và đại học, và nhất là các kỹ thuật viên, kỹ sư…LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: