TIỂU LUẬN xây DỰNG CHIẾN lược MARKETING QUỐC tế CHO TH TRUE MILK tại THỊ TRƯỜNG NGANước Nga, với nền kinh tế không ngừng phát triển, cùng truyền thống sử dụng sữa từ lâu đời đồng thời là nước nhập khẩu sữa nhiều thứ hai trên thế giới, chiếm 12-15% thương mại sữa toàn cầu. Vì vậy, thị trường sữa lại Nga luôn được coi là “miếng bánh béo bở” cho rất nhiều doanh nghiệp trong nước và các công ty đa quốc gia. Tuy

nhiên, nước Nga ra lệnh cấm vận với các sản phẩm sữa từ các nước Châu Âu cũng như Mỹ, trong khi đó làm cho sản lượng sữa tươi đạt chuẩn trong nước lại không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Điều này đã gây ra khủng hoảng sữa rất lớn tại thời điểm này.

Trong khi đó, thương hiệu sữa sạch TH True Milk lại có quy trình sản xuất, chế biến sữa tươi đạt tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống quản lý cao cấp và quy trình sản xuất khép kín, đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế từ trồng cỏ, xây dựng chuồng trại, chế biến thức ăn cho bò, quản lý thú y, chế biến và đóng gói, cho đến khâu phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Nhờ năng lực sử dụng hệ thống chế biến khép kín, công nghệ hiện đại được nhập khẩu, TH True Milk gần như không có đối thủ cạnh tranh vượt trội về công nghệ sản xuất, cũng như năng suất sữa so với các doanh nghiệp nội địa Nga và cũng không gặp phải các đối thủ mạnh từ Châu Âu và Mỹ.

Chính vì những lý do trên, nhóm đã chọn đề tài: “Xây dựng chiến lược

Marketing cho công ty TH True Milk tại thị trường Nga” gồm ba nội dung chính:


Chương 1: Giới thiệu về công ty và phương pháp thâm nhập thị trường

Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh

Chương 3: Xây dựng chiến lược Marketing Mix


NỘI DUNG:


CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CÔNG TY VÀ PHƯƠNG PHÁP THÂM NHẬP THỊ

TRƯỜNG .................. 2

1.1. Tổng quan về công ty .......................................................................................... 2

1.2. Hoạt động kinh doanh ........................................................................................ 2

1.3. Chiến lược thâm nhập thị trường ...................................................................... 4

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH .................................. 6

2.1. Môi trường bên ngoài ......................................................................................... 6

2.1.1. Môi trường kinh tế ..................................................................................... 6

2.1.2. Văn hóa xã hội ........................................................................................... 7

2.1.3. Chính trị ..................................................................................................... 7

2.1.4. Đối thủ cạnh tranh ngành .......................................................................... 8

2.2. Môi trường bên trong ........................................................................................ 9

2.2.1. Tài chính ........................................................................................................ 9

2.2.2. Nhân sự ........................................................................................................ 10

2.2.3. Công nghệ .................................................................................................... 10

2.2.4. Văn hóa doanh nghiệp ................................................................................. 11

2.3. SWOT ........................... 12

2.4. Nghiên cứu thị trường sữa Nga........................................................................ 13

2.4.1. Nghiên cứu khái quát ................................................................................... 13

2.4.2. Nghiên cứu chi tiết ....................................................................................... 13

CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX ............................................... 17

3.1. Chiến lược sản phẩm ....................................................................................... 17

3.2. Chiến lược giá ................................................................................................... 19

3.3. Chiến lược phân phối ....................................................................................... 21

3.4. Chiến lược xúc tiến sản phẩm (Promotion) ................................................... 23

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Nước Nga, với nền kinh tế không ngừng phát triển, cùng truyền thống sử dụng sữa từ lâu đời đồng thời là nước nhập khẩu sữa nhiều thứ hai trên thế giới, chiếm 12-15% thương mại sữa toàn cầu. Vì vậy, thị trường sữa lại Nga luôn được coi là “miếng bánh béo bở” cho rất nhiều doanh nghiệp trong nước và các công ty đa quốc gia. Tuy

nhiên, nước Nga ra lệnh cấm vận với các sản phẩm sữa từ các nước Châu Âu cũng như Mỹ, trong khi đó làm cho sản lượng sữa tươi đạt chuẩn trong nước lại không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Điều này đã gây ra khủng hoảng sữa rất lớn tại thời điểm này.

Trong khi đó, thương hiệu sữa sạch TH True Milk lại có quy trình sản xuất, chế biến sữa tươi đạt tiêu chuẩn quốc tế với hệ thống quản lý cao cấp và quy trình sản xuất khép kín, đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế từ trồng cỏ, xây dựng chuồng trại, chế biến thức ăn cho bò, quản lý thú y, chế biến và đóng gói, cho đến khâu phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Nhờ năng lực sử dụng hệ thống chế biến khép kín, công nghệ hiện đại được nhập khẩu, TH True Milk gần như không có đối thủ cạnh tranh vượt trội về công nghệ sản xuất, cũng như năng suất sữa so với các doanh nghiệp nội địa Nga và cũng không gặp phải các đối thủ mạnh từ Châu Âu và Mỹ.

Chính vì những lý do trên, nhóm đã chọn đề tài: “Xây dựng chiến lược

Marketing cho công ty TH True Milk tại thị trường Nga” gồm ba nội dung chính:


Chương 1: Giới thiệu về công ty và phương pháp thâm nhập thị trường

Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh

Chương 3: Xây dựng chiến lược Marketing Mix


NỘI DUNG:


CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CÔNG TY VÀ PHƯƠNG PHÁP THÂM NHẬP THỊ

TRƯỜNG .................. 2

1.1. Tổng quan về công ty .......................................................................................... 2

1.2. Hoạt động kinh doanh ........................................................................................ 2

1.3. Chiến lược thâm nhập thị trường ...................................................................... 4

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH .................................. 6

2.1. Môi trường bên ngoài ......................................................................................... 6

2.1.1. Môi trường kinh tế ..................................................................................... 6

2.1.2. Văn hóa xã hội ........................................................................................... 7

2.1.3. Chính trị ..................................................................................................... 7

2.1.4. Đối thủ cạnh tranh ngành .......................................................................... 8

2.2. Môi trường bên trong ........................................................................................ 9

2.2.1. Tài chính ........................................................................................................ 9

2.2.2. Nhân sự ........................................................................................................ 10

2.2.3. Công nghệ .................................................................................................... 10

2.2.4. Văn hóa doanh nghiệp ................................................................................. 11

2.3. SWOT ........................... 12

2.4. Nghiên cứu thị trường sữa Nga........................................................................ 13

2.4.1. Nghiên cứu khái quát ................................................................................... 13

2.4.2. Nghiên cứu chi tiết ....................................................................................... 13

CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX ............................................... 17

3.1. Chiến lược sản phẩm ....................................................................................... 17

3.2. Chiến lược giá ................................................................................................... 19

3.3. Chiến lược phân phối ....................................................................................... 21

3.4. Chiến lược xúc tiến sản phẩm (Promotion) ................................................... 23

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: