BÀI TẬP QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG - Kế hoạch xây dựng một lò bánh mì tự động hoàn toàn1. Cơ sở sản xuất bánh mì PDF lên kế hoạch xây dựng một lò bánh mì tự động hoàn toàn, với các chức năng tự nhào bột, tự nướng, và cho ra lò những ổ bánh mì hoàn chỉnh với thời gian thực hiện nhanh hơn so với thợ làm bằng tay. Dự án này có các công đoạn sau. (3đ)

Hoạt động

Hoạt  động

trước đó

NT (tuần) CT (tuần) CC ($)

A - 4 3 3900

B A 3 2 4400

C A 5 3 3800

D B,C 10 6 2000

E C 4 2 2400

F D,E 2 1 5600

a. Vẽ sơ đồ các hoạt động của dự án. (0,5đ)

b. Định nghĩa của đường tới hạn. (0,5đ) 

c. Tính các đường tới hạn. (0,5đ)

d. Dự án này có độ dài tối đa bao nhiêu tuần? Sau khi rút gọn đến mức  không thể rút gọn được nữa, đường tới hạn của dự án sẽ có độ dài bao nhiêu tuần? (0,5đ)

e. Dự án này sẽ lỗ $4000 mỗi tuần vì lò bánh mì chưa xây xong thì chưa thể sản xuất được. Dự án này sẽ được hoàn tất trong vòng bao nhiêu tuần, với điều kiện BDF sẵn

sàng chi trả mọi chi phí cắt giảm miễn là  chi phí của giai đoạn bị cắt thấp hơn $4000? (0,5đ)

Trả lời:

...


LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOAD1. Cơ sở sản xuất bánh mì PDF lên kế hoạch xây dựng một lò bánh mì tự động hoàn toàn, với các chức năng tự nhào bột, tự nướng, và cho ra lò những ổ bánh mì hoàn chỉnh với thời gian thực hiện nhanh hơn so với thợ làm bằng tay. Dự án này có các công đoạn sau. (3đ)

Hoạt động

Hoạt  động

trước đó

NT (tuần) CT (tuần) CC ($)

A - 4 3 3900

B A 3 2 4400

C A 5 3 3800

D B,C 10 6 2000

E C 4 2 2400

F D,E 2 1 5600

a. Vẽ sơ đồ các hoạt động của dự án. (0,5đ)

b. Định nghĩa của đường tới hạn. (0,5đ) 

c. Tính các đường tới hạn. (0,5đ)

d. Dự án này có độ dài tối đa bao nhiêu tuần? Sau khi rút gọn đến mức  không thể rút gọn được nữa, đường tới hạn của dự án sẽ có độ dài bao nhiêu tuần? (0,5đ)

e. Dự án này sẽ lỗ $4000 mỗi tuần vì lò bánh mì chưa xây xong thì chưa thể sản xuất được. Dự án này sẽ được hoàn tất trong vòng bao nhiêu tuần, với điều kiện BDF sẵn

sàng chi trả mọi chi phí cắt giảm miễn là  chi phí của giai đoạn bị cắt thấp hơn $4000? (0,5đ)

Trả lời:

...


LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: