Cái kỳ ảo trong truyện ngắn của Jorge Louis BorgesGiới thiệu một số nghệ thuật độc đáo trong truyện ngắn của Borges qua các khía cạnh:siêu nhiên hay tự nhiên, mơ và thực hay sự lạc hướng. Từ đó, đi sâu nghiên cứu sự xâm lược của cái ảo và thực tại, đặc trưng của văn phong Borges.


LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN 1LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Giới thiệu một số nghệ thuật độc đáo trong truyện ngắn của Borges qua các khía cạnh:siêu nhiên hay tự nhiên, mơ và thực hay sự lạc hướng. Từ đó, đi sâu nghiên cứu sự xâm lược của cái ảo và thực tại, đặc trưng của văn phong Borges.


LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN 1LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: