SÁCH - Trắc địa đại cương (Phạm Văn Chuyên) FullNội dung cuốn sách "Trắc địa đại cương" gồm những vấn đề trắc địa cần thiết trong tất cả các giai đoạn: khảo sát, thiết kế, thi công và sử dụng công trình, nhưng chúng đều được dựa trên nền tảng trắc địa đã được đổi mới phù hợp với quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ, ví dụ như:


+ Elipxoit quy chiếu: Hệ quy chiếu quốc tế WGS-84 toàn cầu.

+ Hệ toạ độ vuông góc phẳng UTM-VN2000

+ Phiên hiệu bản đồ địa hình Việt Nam theo kiểu UTM-VN2000 (vừa theo truyền thống, vừa đổi mới) và v.v...


Cuối mỗi chương đều có câu hỏi hướng dẫn học tập và một số bài tập thực hành.


Cuối sách có các phụ lục: Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg, Bài tập lớn trắc địa; Đề cương thực tập trắc địa; Một số đề thi trắc địa.


NỘI DUNG:
Chương 1. Định vị điểm
Đ1.1. Khái niệm

7
Đ1.2. Mặt thuỷ chuẩn và hệ thống độ cao

7
Đ1.3. Hệ toạ độ địa lý

10
Đ1.4. Hệ toạ độ vuông góc phẳng UTM-VN.2000

11
Đ1.5. Hệ thống định vị toàn cầu GPS

15
Hướng dẫn ôn tập chương 1

20
Chương 2. Định hướng đường thẳng
Đ2.1. Góc hội tụ kinh tuyến

26
Đ2.2. Góc phương vị thực A

27
Đ2.3. Góc định hướng a

27
Đ2.4. Góc phương vị từ At

29
Đ2.5. Hệ toạ độ độc cực trong trắc địa

32
Đ2.6. Quan hệ giữa điểm với đoạn thẳng và góc định hướng

33
Hướng dẫn ôn tập chương 2

36
Chương 3. Bản đồ địa hình
Đ3.1. Phân loại bản đồ

42
Đ3.2. Tỷ lệ bản đồ

43
Đ3.3. Phiên hiệu bản đồ địa hình Việt Nam kiểu UTM-VN.2000

44
Đ3.4. Biểu diễn địa vật trên bản đồ

55
Đ3.5. Biểu diễn địa hình trên bản đồ

56
Đ3.6. Khái niệm về hệ thống thông tin địa lý (GIS)

59
Hướng dẫn ôn tập chương 3

61
Chương 4. Sử dụng bản đồ
Đ4.1. Khái niệm

66
Đ4.2. Xác định toạ độ của một điểm trên bản đồ

66
Đ4.3. Xác định độ cao của một điểm theo đường đồng mức

67
Đ4.4. Xác định độ dốc mặt đất

67
Đ4.5. Xác định chiều dài của một đường

67
Đ4.6. Xác định diện tích theo bản đồ

68
Đ4.7. Lập mặt cắt thực địa nhờ bản đồ

70
Hướng dẫn ôn tập chương 4

71
Chương 5. Tính toán trắc địa
Đ5.1. Các loại sai số đo đạc

72
Đ5.2. Các tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác đo đạc

73
Đ5.3. Sai số trung phương của một hàm số các kết quả đo

76
Đ5.4. Số trung bình cộng và sai số trung phương M của nó

77
Đ5.5. Tính toán trong đo không cùng độ chính xác

79
Đ5.5. Thiết kế công tác đo đạc

84
Đ5.6. Tính toán trắc địa

87
Hướng dẫn ôn tập chương 5

88
Chương 6. Đo góc
Đ 6.1. Phân loại góc đo

90
Đ6.2. Máy kinh vĩ

91
Đ6.3. Kiểm nghiệm và điều chỉnh máy kinh vĩ

100
Đ6.4. Đo góc bằng

102
Đ6.5. Độ chính xác đo góc bằng

106
Đ6.6. Đo góc đứng

108
Đ6.7. Sử dụng máy kinh vĩ điện tử Leica T-100

110
Hướng dẫn ôn tập chương 6

114
Chương 7. Đo dài
Đ7.1. Phân loại đo dài

122
Đ7.2. Đo dài bằng thước thép

124
Đ7.3. Đo dài bằng máy có vạch ngắm xa và mia đứng

127
Hướng dẫn ôn tập chương 7

130
Chương 8. Đo cao
Đ8.1. Phân loại đo cao

131
Đ8.2. Máy nivô và mia

133
Đ8.3. Kiểm nghiệm và điều chỉnh máy nivô

137
Đ8.4. Các phương pháp đo cao hình học

140
Đ8.5. Độ chính xác đo cao hình học

143
Đ8.6. Đo cao lượng giác

144
Hướng dẫn ôn tập chương 8

146
Chương 9. Lưới khống chế mặt bằng
Đ9.1. Phân loại lưới khống chế mặt bằng

150
Đ9.2. Đường chuyền kinh vĩ

153
Đ9.3. Lưới tam giác nhỏ

157
Hướng dẫn ôn tập chương 9

161
Chương 10. Lưới khống chế độ cao
Đ10.1. Phân loại lưới khống chế độ cao

162
Đ10.2. Lưới độ cao nhà nước

163
Đ10.3. Lưới độ cao kỹ thuật

163
Đ10.4. Lưới độ cao đo vẽ

165
Hướng dẫn ôn tập chương 10

167
Chương 11. Đo vẽ bản đồ địa hình
Đ11.1. Nội dung đo vẽ bản đồ

168
Đ11.2. Đo vẽ toàn đạc

170
Đ11.3. Kiểm tra đánh giá độ chính xác bản đồ địa hình

174
Đ11.4. Máy toàn đạc điện tử (TOTAL STATION)

174
Hướng dẫn ôn tập chương 11

176
Chương 12. Đo vẽ mặt cắt địa hình
Đ12.1. Nội dung đo vẽ mặt cắt địa hình

177
Đ12.2. Cố định tuyến trên thực địa

177
Đ12.3. Đo cao dọc tuyến

179
Đ12.4. Tính toán

179
Đ12.5. Vẽ mặt cắt

180
Hướng dẫn ôn tập chương 12

181
Chương 13. Công tác bố trí công trình
Đ13.1. Khái niệm

182
Đ13.2. Độ chính xác bố trí công trình

183
Đ13.3. Bố trí các yếu tố cơ bản

185
Đ13.4. Các phương pháp bố trí điểm

188
Đ13.5. Công tác trắc địa khi xây nhà

192
Hướng dẫn ôn tập chương 13

199
Chương 14. Bố trí đường cong tròn
Đ14.1. Khái niệm

203
Đ14.2. Bố trí các điểm chính của đường cong tròn

203
Đ14.3. Bố trí các điểm phụ của đường cong tròn

204
Đ14.4. Bố trí đường cong đứng

210
Hướng dẫn ôn tập chương 14

212
Chương 15. Đo vẽ hoàn công
Đ15.1. Mục đích, ý nghĩa của đo vẽ hoàn công

215
Đ15.2. Nội dung đo vẽ hoàn công

216
Đ15.3. Bình đồ hoàn công

216
Hướng dẫn ôn tập chương 15

218
Chương 16. Quan trắc biến dạng công trình
Đ16.1. Mục đích, ý nghĩa và các yếu tố có liên quan đến biến dạng công trình

219
Đ16.2. Quan trắc lún công trình

220
Đ16.3. Quan trắc độ dịch chuyển ngang công trình

222
Đ16.4. Quan trắc độ nghiêng công trình

223
Hướng dẫn ôn tập chương 16

225
Chương 17. Trắc địa ảnh
Đ17.1. Khái niệm

226
Đ17.2. Đo vẽ địa hình bằng ảnh chụp từ trên không

226
Đ17.3. Đo vẽ địa hình bằng máy ảnh chụp từ mặt đất

232
Đ17.4. Các hướng ứng dụng chính của các phương pháp đo ảnh trong
khi khảo sát, xây dựng và khai thác các công trình kỹ thuật

235
Phụ lục 1: Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg

241
Phụ lục 2: Bài tập lớn trắc địa

243
Phụ lục 3: Đề cương thực tập trắc địa

245
Phụ lục 4: Một số đề thi trắc địa

247
Tài liệu tham khảoLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2LINK DOWNLOAD - BẢN 2003


LINK DOWNLOAD - BẢN 2016 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)Nội dung cuốn sách "Trắc địa đại cương" gồm những vấn đề trắc địa cần thiết trong tất cả các giai đoạn: khảo sát, thiết kế, thi công và sử dụng công trình, nhưng chúng đều được dựa trên nền tảng trắc địa đã được đổi mới phù hợp với quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ, ví dụ như:


+ Elipxoit quy chiếu: Hệ quy chiếu quốc tế WGS-84 toàn cầu.

+ Hệ toạ độ vuông góc phẳng UTM-VN2000

+ Phiên hiệu bản đồ địa hình Việt Nam theo kiểu UTM-VN2000 (vừa theo truyền thống, vừa đổi mới) và v.v...


Cuối mỗi chương đều có câu hỏi hướng dẫn học tập và một số bài tập thực hành.


Cuối sách có các phụ lục: Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg, Bài tập lớn trắc địa; Đề cương thực tập trắc địa; Một số đề thi trắc địa.


NỘI DUNG:
Chương 1. Định vị điểm
Đ1.1. Khái niệm

7
Đ1.2. Mặt thuỷ chuẩn và hệ thống độ cao

7
Đ1.3. Hệ toạ độ địa lý

10
Đ1.4. Hệ toạ độ vuông góc phẳng UTM-VN.2000

11
Đ1.5. Hệ thống định vị toàn cầu GPS

15
Hướng dẫn ôn tập chương 1

20
Chương 2. Định hướng đường thẳng
Đ2.1. Góc hội tụ kinh tuyến

26
Đ2.2. Góc phương vị thực A

27
Đ2.3. Góc định hướng a

27
Đ2.4. Góc phương vị từ At

29
Đ2.5. Hệ toạ độ độc cực trong trắc địa

32
Đ2.6. Quan hệ giữa điểm với đoạn thẳng và góc định hướng

33
Hướng dẫn ôn tập chương 2

36
Chương 3. Bản đồ địa hình
Đ3.1. Phân loại bản đồ

42
Đ3.2. Tỷ lệ bản đồ

43
Đ3.3. Phiên hiệu bản đồ địa hình Việt Nam kiểu UTM-VN.2000

44
Đ3.4. Biểu diễn địa vật trên bản đồ

55
Đ3.5. Biểu diễn địa hình trên bản đồ

56
Đ3.6. Khái niệm về hệ thống thông tin địa lý (GIS)

59
Hướng dẫn ôn tập chương 3

61
Chương 4. Sử dụng bản đồ
Đ4.1. Khái niệm

66
Đ4.2. Xác định toạ độ của một điểm trên bản đồ

66
Đ4.3. Xác định độ cao của một điểm theo đường đồng mức

67
Đ4.4. Xác định độ dốc mặt đất

67
Đ4.5. Xác định chiều dài của một đường

67
Đ4.6. Xác định diện tích theo bản đồ

68
Đ4.7. Lập mặt cắt thực địa nhờ bản đồ

70
Hướng dẫn ôn tập chương 4

71
Chương 5. Tính toán trắc địa
Đ5.1. Các loại sai số đo đạc

72
Đ5.2. Các tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác đo đạc

73
Đ5.3. Sai số trung phương của một hàm số các kết quả đo

76
Đ5.4. Số trung bình cộng và sai số trung phương M của nó

77
Đ5.5. Tính toán trong đo không cùng độ chính xác

79
Đ5.5. Thiết kế công tác đo đạc

84
Đ5.6. Tính toán trắc địa

87
Hướng dẫn ôn tập chương 5

88
Chương 6. Đo góc
Đ 6.1. Phân loại góc đo

90
Đ6.2. Máy kinh vĩ

91
Đ6.3. Kiểm nghiệm và điều chỉnh máy kinh vĩ

100
Đ6.4. Đo góc bằng

102
Đ6.5. Độ chính xác đo góc bằng

106
Đ6.6. Đo góc đứng

108
Đ6.7. Sử dụng máy kinh vĩ điện tử Leica T-100

110
Hướng dẫn ôn tập chương 6

114
Chương 7. Đo dài
Đ7.1. Phân loại đo dài

122
Đ7.2. Đo dài bằng thước thép

124
Đ7.3. Đo dài bằng máy có vạch ngắm xa và mia đứng

127
Hướng dẫn ôn tập chương 7

130
Chương 8. Đo cao
Đ8.1. Phân loại đo cao

131
Đ8.2. Máy nivô và mia

133
Đ8.3. Kiểm nghiệm và điều chỉnh máy nivô

137
Đ8.4. Các phương pháp đo cao hình học

140
Đ8.5. Độ chính xác đo cao hình học

143
Đ8.6. Đo cao lượng giác

144
Hướng dẫn ôn tập chương 8

146
Chương 9. Lưới khống chế mặt bằng
Đ9.1. Phân loại lưới khống chế mặt bằng

150
Đ9.2. Đường chuyền kinh vĩ

153
Đ9.3. Lưới tam giác nhỏ

157
Hướng dẫn ôn tập chương 9

161
Chương 10. Lưới khống chế độ cao
Đ10.1. Phân loại lưới khống chế độ cao

162
Đ10.2. Lưới độ cao nhà nước

163
Đ10.3. Lưới độ cao kỹ thuật

163
Đ10.4. Lưới độ cao đo vẽ

165
Hướng dẫn ôn tập chương 10

167
Chương 11. Đo vẽ bản đồ địa hình
Đ11.1. Nội dung đo vẽ bản đồ

168
Đ11.2. Đo vẽ toàn đạc

170
Đ11.3. Kiểm tra đánh giá độ chính xác bản đồ địa hình

174
Đ11.4. Máy toàn đạc điện tử (TOTAL STATION)

174
Hướng dẫn ôn tập chương 11

176
Chương 12. Đo vẽ mặt cắt địa hình
Đ12.1. Nội dung đo vẽ mặt cắt địa hình

177
Đ12.2. Cố định tuyến trên thực địa

177
Đ12.3. Đo cao dọc tuyến

179
Đ12.4. Tính toán

179
Đ12.5. Vẽ mặt cắt

180
Hướng dẫn ôn tập chương 12

181
Chương 13. Công tác bố trí công trình
Đ13.1. Khái niệm

182
Đ13.2. Độ chính xác bố trí công trình

183
Đ13.3. Bố trí các yếu tố cơ bản

185
Đ13.4. Các phương pháp bố trí điểm

188
Đ13.5. Công tác trắc địa khi xây nhà

192
Hướng dẫn ôn tập chương 13

199
Chương 14. Bố trí đường cong tròn
Đ14.1. Khái niệm

203
Đ14.2. Bố trí các điểm chính của đường cong tròn

203
Đ14.3. Bố trí các điểm phụ của đường cong tròn

204
Đ14.4. Bố trí đường cong đứng

210
Hướng dẫn ôn tập chương 14

212
Chương 15. Đo vẽ hoàn công
Đ15.1. Mục đích, ý nghĩa của đo vẽ hoàn công

215
Đ15.2. Nội dung đo vẽ hoàn công

216
Đ15.3. Bình đồ hoàn công

216
Hướng dẫn ôn tập chương 15

218
Chương 16. Quan trắc biến dạng công trình
Đ16.1. Mục đích, ý nghĩa và các yếu tố có liên quan đến biến dạng công trình

219
Đ16.2. Quan trắc lún công trình

220
Đ16.3. Quan trắc độ dịch chuyển ngang công trình

222
Đ16.4. Quan trắc độ nghiêng công trình

223
Hướng dẫn ôn tập chương 16

225
Chương 17. Trắc địa ảnh
Đ17.1. Khái niệm

226
Đ17.2. Đo vẽ địa hình bằng ảnh chụp từ trên không

226
Đ17.3. Đo vẽ địa hình bằng máy ảnh chụp từ mặt đất

232
Đ17.4. Các hướng ứng dụng chính của các phương pháp đo ảnh trong
khi khảo sát, xây dựng và khai thác các công trình kỹ thuật

235
Phụ lục 1: Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg

241
Phụ lục 2: Bài tập lớn trắc địa

243
Phụ lục 3: Đề cương thực tập trắc địa

245
Phụ lục 4: Một số đề thi trắc địa

247
Tài liệu tham khảoLINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2LINK DOWNLOAD - BẢN 2003


LINK DOWNLOAD - BẢN 2016 (TÀI LIỆU VIP MEMBER)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: