Tạo dòng, biểu hiện và khảo sát hoạt tính sinh học protein IL33Trap-Fc trên interleukin-33 ở mô hình tế bào in vitro và mô hình chuộtIL-33 (Interleukin-33) là thành viên mới của họ cytokine tiền viêm IL-1, đóng vai trò quan trọng trong đáp ứng miễn dịch. IL-33 đã được chứng minh có liên quan đến nhiều bệnh viêm và dị ứng (viêm khớp dạng thấp, hen suyễn, dị ứng quá mẫn, viêm da dị ứng,...), do vậy việc ức chế hoạt động của cytokine này có thể là một liệu pháp triển vọng trong điều trị các bệnh nói trên.

Đề tài đã tạo dòng và biểu hiện thành công IL33Trap-Fc từ tế bào người HEK293 (humen embryonic kidney 293) và nấm men Pichia pastoris, được tinh sạch sơ bộ từ môi trường nuôi cấy tế bào, biểu hiện ở dạng một glycoprotein và dạng dimer, có hoạt tính sinh học ức chế hoạt động của IL-33 trên mô hình tế bào EL-4 nuôi cấy in vitro. Trên mô hình tế bào EL-4 kích thích bởi IL-33, protein IL33Trap-Fc từ HEK293 ức chế hoạt tính IL-33 tốt hơn so với protein biểu hiện từ nấm men. Đề tài cũng đã thiết lập thành công quy trình gây hen suyễn trên chuột Swiss. Hiệu quả trị liệu của IL33Trap-Fc biểu hiện từ tế bào HEK293 đã được khảo sát trên mô hình chuột hen suyễn cảm ứng bởi ovalbumin. Kết quả cho thấy, IL33Trap-Fc làm giảm đáng kể dấu hiệu của bệnh hen suyễn trên mô hình chuột.

Nhóm nghiên cứu cho biết, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, protein tái tổ hợp IL33Trap-Fc được tạo ra thành công. Trên thế giới cũng chưa có công bố nào về hoạt tính sinh học của protein trên mô hình chuột bệnh lý. Do vậy, protein này có nhiều tiềm năng phát triển thành một dạng thuốc mới trong điều trị hen suyễn và các bệnh dị ứng, tự miễn khác có liên quan đến IL-33.


Hai plasmid biểu hiện IL33 Trap-Fc ở tế bào HEK293 và nấm men P.pastoris

Quy trình biểu hiện protein IL33 Trap-Fc ở tế bào HEK293 và P.pastoris 

Protein IL33Trap-Fc

Quy trình tạo mô hình chuột bị hen suyễn cảm ứng bởi Ovalbumin

Bài báo khoa học


Kết quả:


Tạo các plasmid biểu hiện protein tái tổ hợp IL33Trap-Fc ở tế bào HEK293 và nấm men Pichia pastoris

Tạo và chọn dòng P.pastoris biểu hiện IL33Trap-Fc

Thiết lập quy trình biểu hiện và thu nhận IL33Trap-Fc từ tế bào HEK293 và nấm men P.pastoris

Tổng hợp và tinh sạch IL-33 tái tổ hợp của chuột có đánh dấu biotin từ E. coli

Khảo sát khả năng tương tác với biotin-mIL33 của IL33Trap-Fc tổng hợp từ 2 hệ thống biểu hiện

Khảo sát tác động của IL33Trap-Fc tổng hợp từ 2 hệ thống biểu hiện lên hoạt động của IL-33 mô hình trên tế bào nuôi cấy in vitro

Thiết lập mô hình chuột bị hen suyễn cảm ứng bởi Ovalbumin

Đánh giá hiệu quả trị liệu của protein tái tổ hợp IL33Trap-Fc trên mô hình chuột

LINK DOWNLOAD (BẢN TÓM TẮT)


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (UPDATING...)IL-33 (Interleukin-33) là thành viên mới của họ cytokine tiền viêm IL-1, đóng vai trò quan trọng trong đáp ứng miễn dịch. IL-33 đã được chứng minh có liên quan đến nhiều bệnh viêm và dị ứng (viêm khớp dạng thấp, hen suyễn, dị ứng quá mẫn, viêm da dị ứng,...), do vậy việc ức chế hoạt động của cytokine này có thể là một liệu pháp triển vọng trong điều trị các bệnh nói trên.

Đề tài đã tạo dòng và biểu hiện thành công IL33Trap-Fc từ tế bào người HEK293 (humen embryonic kidney 293) và nấm men Pichia pastoris, được tinh sạch sơ bộ từ môi trường nuôi cấy tế bào, biểu hiện ở dạng một glycoprotein và dạng dimer, có hoạt tính sinh học ức chế hoạt động của IL-33 trên mô hình tế bào EL-4 nuôi cấy in vitro. Trên mô hình tế bào EL-4 kích thích bởi IL-33, protein IL33Trap-Fc từ HEK293 ức chế hoạt tính IL-33 tốt hơn so với protein biểu hiện từ nấm men. Đề tài cũng đã thiết lập thành công quy trình gây hen suyễn trên chuột Swiss. Hiệu quả trị liệu của IL33Trap-Fc biểu hiện từ tế bào HEK293 đã được khảo sát trên mô hình chuột hen suyễn cảm ứng bởi ovalbumin. Kết quả cho thấy, IL33Trap-Fc làm giảm đáng kể dấu hiệu của bệnh hen suyễn trên mô hình chuột.

Nhóm nghiên cứu cho biết, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, protein tái tổ hợp IL33Trap-Fc được tạo ra thành công. Trên thế giới cũng chưa có công bố nào về hoạt tính sinh học của protein trên mô hình chuột bệnh lý. Do vậy, protein này có nhiều tiềm năng phát triển thành một dạng thuốc mới trong điều trị hen suyễn và các bệnh dị ứng, tự miễn khác có liên quan đến IL-33.


Hai plasmid biểu hiện IL33 Trap-Fc ở tế bào HEK293 và nấm men P.pastoris

Quy trình biểu hiện protein IL33 Trap-Fc ở tế bào HEK293 và P.pastoris 

Protein IL33Trap-Fc

Quy trình tạo mô hình chuột bị hen suyễn cảm ứng bởi Ovalbumin

Bài báo khoa học


Kết quả:


Tạo các plasmid biểu hiện protein tái tổ hợp IL33Trap-Fc ở tế bào HEK293 và nấm men Pichia pastoris

Tạo và chọn dòng P.pastoris biểu hiện IL33Trap-Fc

Thiết lập quy trình biểu hiện và thu nhận IL33Trap-Fc từ tế bào HEK293 và nấm men P.pastoris

Tổng hợp và tinh sạch IL-33 tái tổ hợp của chuột có đánh dấu biotin từ E. coli

Khảo sát khả năng tương tác với biotin-mIL33 của IL33Trap-Fc tổng hợp từ 2 hệ thống biểu hiện

Khảo sát tác động của IL33Trap-Fc tổng hợp từ 2 hệ thống biểu hiện lên hoạt động của IL-33 mô hình trên tế bào nuôi cấy in vitro

Thiết lập mô hình chuột bị hen suyễn cảm ứng bởi Ovalbumin

Đánh giá hiệu quả trị liệu của protein tái tổ hợp IL33Trap-Fc trên mô hình chuột

LINK DOWNLOAD (BẢN TÓM TẮT)


LINK DOWNLOAD - BẢN FULL (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: