Tiểu luận đạo đức trong quảng cáoQuảng cáo là những nỗ lực nhằm tác động tới hành vi, thói quen mua hàng của người tiêu dùng hay khách hàng bằng cách cung cấp những thông điệp bán hàng theo cách thuyết phục về sản phẩm hay dịch vụ của người bán.


2. Phương tiện để quảng cáo:

 Truyền hình

 Báo chí

 Internet

 Phát thanh

 Quảng cáo trực tuyến

 Quảng cáo qua bưu điện

 Quảng cáo trên các phương tiện vận chuyển

 Quảng cáo qua các trang vàng

 Quảng cáo trên tờ rơi, áp phích, pano hay băng-rôn

 Quảng cáo trên bao bì sản phẩm

 Quảng cáo qua gửi thư trực tiếp

 Quảng cáo truyền miệng

 Quảng cáo từ đèn LED


Nội dung trình bày 


1. Khái niệm về quảngcáo

2. Đạo đức trongquảngcáo

3. Đề xuất biện pháp để hạn chế quảng cáo phi đạo đức

4. Phân tích tình huống quảng cáo

 

LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOADQuảng cáo là những nỗ lực nhằm tác động tới hành vi, thói quen mua hàng của người tiêu dùng hay khách hàng bằng cách cung cấp những thông điệp bán hàng theo cách thuyết phục về sản phẩm hay dịch vụ của người bán.


2. Phương tiện để quảng cáo:

 Truyền hình

 Báo chí

 Internet

 Phát thanh

 Quảng cáo trực tuyến

 Quảng cáo qua bưu điện

 Quảng cáo trên các phương tiện vận chuyển

 Quảng cáo qua các trang vàng

 Quảng cáo trên tờ rơi, áp phích, pano hay băng-rôn

 Quảng cáo trên bao bì sản phẩm

 Quảng cáo qua gửi thư trực tiếp

 Quảng cáo truyền miệng

 Quảng cáo từ đèn LED


Nội dung trình bày 


1. Khái niệm về quảngcáo

2. Đạo đức trongquảngcáo

3. Đề xuất biện pháp để hạn chế quảng cáo phi đạo đức

4. Phân tích tình huống quảng cáo

 

LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: