KHẢO SÁT KẾ HOẠCH HACCP CHO SẢN PHẨM TÔM SÚ PTO LUỘC IQF VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CỬU LONGTÓM TẮT


Trong các loại sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, tôm luôn chiếm vò trí hàng đầu về sản lượng và giá trò kim ngạch xuất khẩu. Thòt tôm giàu chất dinh dưỡng. Từ tôm ta có thể chế biến ra nhiều mặt hàng được thò trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu Long, tôm được chế biến dưới dạng đông block, tôm tươi IQF, tôm luộc IQF.

Để khảo sát kế hoạch HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) cho sản phẩm tôm PTO luộc IQF và tiến hành đánh giá thực trạng về điều kiện sản xuất tại Công Ty, chúng tôi tiến hành thực hiện một số nội dung sau:

- Khảo sát lại toàn bộ quy trình chế biến tôm PTO luộc IQF nhằm xác đònh các mối nguy và điểm CCP:

+ Xác đònh mối nguy sinh học, hóa học, vật lý trong quy trình sản xuất.

+ Xác đònh điểm CCP (Critical Control Point) của mối nguy sinh học, hoá học, vật lý ở ba công đoạn: Tiếp nhận nguyên liệu, luộc, dò kim loại.

- Đánh giá tính chính xác của:

+ Mô tả sản phẩm và quy trình chế biến.

+ Xác đònh mối nguy và xác đònh các điểm CCP.

+ Xác nhận giá trò sử dụng các giới hạn tới hạn tại CCP

- Khảo sát CCP ở công đọan luộc.

- Đánh giá lại 6 GMP và 9 SSOP.

- Chúng tôi tiến hành đánh giá thực trạng về điều kiện sản xuất, vệ sinh, nguồn nguyên liệu, nguồn nhân lực là dựa vào các tiêu chuẩn ngành Việt Nam và điều kiện tiên quyết của HACCP.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)TÓM TẮT


Trong các loại sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, tôm luôn chiếm vò trí hàng đầu về sản lượng và giá trò kim ngạch xuất khẩu. Thòt tôm giàu chất dinh dưỡng. Từ tôm ta có thể chế biến ra nhiều mặt hàng được thò trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Cửu Long, tôm được chế biến dưới dạng đông block, tôm tươi IQF, tôm luộc IQF.

Để khảo sát kế hoạch HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) cho sản phẩm tôm PTO luộc IQF và tiến hành đánh giá thực trạng về điều kiện sản xuất tại Công Ty, chúng tôi tiến hành thực hiện một số nội dung sau:

- Khảo sát lại toàn bộ quy trình chế biến tôm PTO luộc IQF nhằm xác đònh các mối nguy và điểm CCP:

+ Xác đònh mối nguy sinh học, hóa học, vật lý trong quy trình sản xuất.

+ Xác đònh điểm CCP (Critical Control Point) của mối nguy sinh học, hoá học, vật lý ở ba công đoạn: Tiếp nhận nguyên liệu, luộc, dò kim loại.

- Đánh giá tính chính xác của:

+ Mô tả sản phẩm và quy trình chế biến.

+ Xác đònh mối nguy và xác đònh các điểm CCP.

+ Xác nhận giá trò sử dụng các giới hạn tới hạn tại CCP

- Khảo sát CCP ở công đọan luộc.

- Đánh giá lại 6 GMP và 9 SSOP.

- Chúng tôi tiến hành đánh giá thực trạng về điều kiện sản xuất, vệ sinh, nguồn nguyên liệu, nguồn nhân lực là dựa vào các tiêu chuẩn ngành Việt Nam và điều kiện tiên quyết của HACCP.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN TÀI LIỆU/XEM ONLINE


LINK MƯỢN TÀI LIỆU THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: