SÁCH - CƠ SỞ ROBOTICS CƠ HỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN (PGS. Nguyễn Quang Hoàng)Cuốn sách này được phát triển từ các bài giảng của môn học “Robotics” tại Đại học Bách khoa Hà Nội trong các năm qua. Cuốn sách thích hợp cho sinh viên từ năm thứ ba ngành Cơ điện tử và là tài liệu tham khảo hữu ích cho kỹ sư, học viên Cao học ngành Cơ khí và các ngành khác.

 Nội dung sách gồm 13 chương và các phụ lục, giới thiệu khoa học và kỹ thuật về tính toán cơ học và điều khiển áp dụng cho tay máy robot. Ngành robot này có nền tảng trong một số lĩnh vực cổ điển. Các lĩnh vực liên quan chính là cơ học, lý thuyết điều khiển và khoa học máy tính. Trong cuốn sách này, Chương 1 đến Chương 10 bao gồm các chủ đề từ cơ học và toán học, Chương 11 đến Chương 13 bao gồm lý thuyết điều khiển và áp dụng điều khiển tay máy robot. Ngoài ra, cuốn sách nhấn mạnh các khía cạnh tính toán xuyên suốt của các bài toán; ví dụ, mỗi chương liên quan chủ yếu đến cơ học có một phần ví dụ và bài tập dành cho các tính toán.LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Cuốn sách này được phát triển từ các bài giảng của môn học “Robotics” tại Đại học Bách khoa Hà Nội trong các năm qua. Cuốn sách thích hợp cho sinh viên từ năm thứ ba ngành Cơ điện tử và là tài liệu tham khảo hữu ích cho kỹ sư, học viên Cao học ngành Cơ khí và các ngành khác.

 Nội dung sách gồm 13 chương và các phụ lục, giới thiệu khoa học và kỹ thuật về tính toán cơ học và điều khiển áp dụng cho tay máy robot. Ngành robot này có nền tảng trong một số lĩnh vực cổ điển. Các lĩnh vực liên quan chính là cơ học, lý thuyết điều khiển và khoa học máy tính. Trong cuốn sách này, Chương 1 đến Chương 10 bao gồm các chủ đề từ cơ học và toán học, Chương 11 đến Chương 13 bao gồm lý thuyết điều khiển và áp dụng điều khiển tay máy robot. Ngoài ra, cuốn sách nhấn mạnh các khía cạnh tính toán xuyên suốt của các bài toán; ví dụ, mỗi chương liên quan chủ yếu đến cơ học có một phần ví dụ và bài tập dành cho các tính toán.LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: