Thiết kế bản vẽ và thi công công trình chung cư Dream Home TP HCMTrong sự nghiệp cóng nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, ngành xây dựng cơ bản đñng một vai trò hết sức quan trọng. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mọi lĩnh vực khoa học và cóng nghệ, ngành xây dựng cơ bản đã và đang cñ những bước tiến đáng kể. Để đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của xã hội, chúng ta cần một nguồn nhân lực trẻ là các kỹ sư xây dựng cñ đủ phẩm chất và năng lực, tinh thần cống hiến để tiếp bước các thế hệ đi trước, xây dựng đất nước ngày càng văn minh và hiện đại hơn.

Sau 5 năm học tập và rèn luyện tại trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam, đồ án tốt nghiệp này là một dấu ấn quan trọng đánh dấu việc một sinh viên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trên ghế giảng đường Đại Học. Trong phạm vi đồ án tốt nghiệpcủa  mình, em đã cố gắng để trình bày toàn bộ các phần việc thiết kế và thi cóng cóng trình “Chung cư Dream Home” được xây dựng tài đường 59 phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM. Nội dung của đồ án gồm 4 phần:

- Phần 1: Kiến trúc cóng trình.

- Phần 2: Kết cấu cóng trình.

- Phần 3: Cóng nghệ và tổ chức xây dựng.

- Phần 4: Dự toán phần ngầm của công trình
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Trong sự nghiệp cóng nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước, ngành xây dựng cơ bản đñng một vai trò hết sức quan trọng. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mọi lĩnh vực khoa học và cóng nghệ, ngành xây dựng cơ bản đã và đang cñ những bước tiến đáng kể. Để đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của xã hội, chúng ta cần một nguồn nhân lực trẻ là các kỹ sư xây dựng cñ đủ phẩm chất và năng lực, tinh thần cống hiến để tiếp bước các thế hệ đi trước, xây dựng đất nước ngày càng văn minh và hiện đại hơn.

Sau 5 năm học tập và rèn luyện tại trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam, đồ án tốt nghiệp này là một dấu ấn quan trọng đánh dấu việc một sinh viên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trên ghế giảng đường Đại Học. Trong phạm vi đồ án tốt nghiệpcủa  mình, em đã cố gắng để trình bày toàn bộ các phần việc thiết kế và thi cóng cóng trình “Chung cư Dream Home” được xây dựng tài đường 59 phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM. Nội dung của đồ án gồm 4 phần:

- Phần 1: Kiến trúc cóng trình.

- Phần 2: Kết cấu cóng trình.

- Phần 3: Cóng nghệ và tổ chức xây dựng.

- Phần 4: Dự toán phần ngầm của công trình
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: