BÀI GIẢNG - Thương mại di động - Full 5 chương (ĐH Thương Mại)BÀI GIẢNG - Thương mại di động - Full 5 chương (ĐH Thương Mại).


Chương 1. Tổng quan thương mại di động

Chương 2. Cơ sở hạ tầng thương mại di động

Chương 3. Các ứng dụng của thương mại di động

Chương 4. Bảo mật trong thương mại di động

Chương 5. Thanh toán trong thương mại di độngLINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK DOWNLOADBÀI GIẢNG - Thương mại di động - Full 5 chương (ĐH Thương Mại).


Chương 1. Tổng quan thương mại di động

Chương 2. Cơ sở hạ tầng thương mại di động

Chương 3. Các ứng dụng của thương mại di động

Chương 4. Bảo mật trong thương mại di động

Chương 5. Thanh toán trong thương mại di độngLINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: