GIÁO TRÌNH - HỆ THỐNG SƠ ĐỒ VÀ CÁC VẤN ĐỀ ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ (TS. QUÁCH THỊ HÀ CB)Để đáp ứng nhu cầu vềtài liệu phục vụ giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên trong trường Đại học Hàng hải Việt Nam, cuốn sách “Hệ  thống sơ đồ và các vấn đềôn tập môn Kinh tếchính trị” được tập thểcác tác giả  hiện đang là giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy biên soạn. Nội dung cuốn sách dựa trên giáo  trình  Kinh  tế chính  trị Mác  -  Lênin  của  Bộ Giáo  dục  và  Đào  tạo,  được chuyển thể thành sơ đồhệ thống, giúp sinh viên có thểnắm bắt tốt hơn nội dung chương trình học Kinh tếchính trịMác - Lênin trong trường Đại học. Chúng tôi hy vọng, cuốn sách sẽlà tài liệu hữu ích cho bạn đọc.

Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn, cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót. Tập thểtác giảrất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các giảng viên, sinh viên và các bạn đọc đểlần tái bản sau được hoàn thiện hơn.NỘI DUNG:Chương 1  ĐỐI  TƯỢNG,  PHƯƠNG  PHÁP  VÀ  CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾCHÍNH TRỊHỌC MÁCLÊNIN 

Chương 2  HÀNG HÓA, THỊ  TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂTHAM GIA THỊ TRƯỜNG

16

Chương 3  GIÁ  TRỊ  THẶNG  DƯ  TRONG  NỀN  KINH  TẾ THỊ TRƯỜNG

34

Chương 4  CẠNH .TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

50

Chương 5  KINH  TẾ  THỊ  TRƯỜNG  ĐỊNH  HƯỚNG  XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VÀ CÁC QUAN HỆLỢI ÍCH KINH TẾ Ở VIỆT NAM 

64

Chương 6  CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾCỦA VIỆT NAM
LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOADĐể đáp ứng nhu cầu vềtài liệu phục vụ giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên trong trường Đại học Hàng hải Việt Nam, cuốn sách “Hệ  thống sơ đồ và các vấn đềôn tập môn Kinh tếchính trị” được tập thểcác tác giả  hiện đang là giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy biên soạn. Nội dung cuốn sách dựa trên giáo  trình  Kinh  tế chính  trị Mác  -  Lênin  của  Bộ Giáo  dục  và  Đào  tạo,  được chuyển thể thành sơ đồhệ thống, giúp sinh viên có thểnắm bắt tốt hơn nội dung chương trình học Kinh tếchính trịMác - Lênin trong trường Đại học. Chúng tôi hy vọng, cuốn sách sẽlà tài liệu hữu ích cho bạn đọc.

Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn, cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót. Tập thểtác giảrất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các giảng viên, sinh viên và các bạn đọc đểlần tái bản sau được hoàn thiện hơn.NỘI DUNG:Chương 1  ĐỐI  TƯỢNG,  PHƯƠNG  PHÁP  VÀ  CHỨC NĂNG CỦA KINH TẾCHÍNH TRỊHỌC MÁCLÊNIN 

Chương 2  HÀNG HÓA, THỊ  TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂTHAM GIA THỊ TRƯỜNG

16

Chương 3  GIÁ  TRỊ  THẶNG  DƯ  TRONG  NỀN  KINH  TẾ THỊ TRƯỜNG

34

Chương 4  CẠNH .TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

50

Chương 5  KINH  TẾ  THỊ  TRƯỜNG  ĐỊNH  HƯỚNG  XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VÀ CÁC QUAN HỆLỢI ÍCH KINH TẾ Ở VIỆT NAM 

64

Chương 6  CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾCỦA VIỆT NAM
LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: