HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TOÁN HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 20- Cùng với các môn học khác ở tiểu học, môn toán có vị trí hết sức quan trọng. Các kiến thức, kĩ năng của môn toán có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, chúng rất cần thiết cho các môn học khác. Nó góp phần to lớn vào việc phát triển tư duy, trí tuệ của con người. Nhưng đối với học sinh tiểu học môn toán rất quan trọng với nền tảng cho các em bước lên những lớp trên. Với chủ đề “ Phép cộng, trừ trong phạm vi 20” là mạch kiến thức vô cùng quan trọng đối với học sinh vì ở lớp 1 chúng tachỉ tìm hiểu sơ lược về các phép tính đơn giản, qua lớp 2 học sinh bắtđầu học sâu hơn về tính toán và học sinh còn dễ lẫn lộn với việc phépcộng, trừ có nhớ và không nhớ. 

Để giúp các em học tốt môn toán với phương pháp dạy học theo hướng đổi mới, đó là cách dạy hướng vào người học hay còn gọi là “ lấy học sinh làm trung tâm” vì vậy đây là lí do em đã chọn đề tài này để giúp các em hình thành và phát triển năng lực tốt,khắc sâu kiến thức, có đam mê với việc học toán.


2. Mục tiêu tiểu luận:

- Nắm được mục tiêu dạy học của phép cộng, trừ trong phạm vi 20.

- Hình thành và phát triển các năng lực cho học sinh tiểu học.

- Giúp học sinh khắc sâu kiến thức về dạng toán cộng, trừ trong phạm vi 20.

- Rèn học sinh tính chăm chỉ, cần cù, có đam mê với môn toán.

- Tích hợp được các môn có liên quan đến môn toán cho học sinh mở rộng về kiến thức. 
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)- Cùng với các môn học khác ở tiểu học, môn toán có vị trí hết sức quan trọng. Các kiến thức, kĩ năng của môn toán có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, chúng rất cần thiết cho các môn học khác. Nó góp phần to lớn vào việc phát triển tư duy, trí tuệ của con người. Nhưng đối với học sinh tiểu học môn toán rất quan trọng với nền tảng cho các em bước lên những lớp trên. Với chủ đề “ Phép cộng, trừ trong phạm vi 20” là mạch kiến thức vô cùng quan trọng đối với học sinh vì ở lớp 1 chúng tachỉ tìm hiểu sơ lược về các phép tính đơn giản, qua lớp 2 học sinh bắtđầu học sâu hơn về tính toán và học sinh còn dễ lẫn lộn với việc phépcộng, trừ có nhớ và không nhớ. 

Để giúp các em học tốt môn toán với phương pháp dạy học theo hướng đổi mới, đó là cách dạy hướng vào người học hay còn gọi là “ lấy học sinh làm trung tâm” vì vậy đây là lí do em đã chọn đề tài này để giúp các em hình thành và phát triển năng lực tốt,khắc sâu kiến thức, có đam mê với việc học toán.


2. Mục tiêu tiểu luận:

- Nắm được mục tiêu dạy học của phép cộng, trừ trong phạm vi 20.

- Hình thành và phát triển các năng lực cho học sinh tiểu học.

- Giúp học sinh khắc sâu kiến thức về dạng toán cộng, trừ trong phạm vi 20.

- Rèn học sinh tính chăm chỉ, cần cù, có đam mê với môn toán.

- Tích hợp được các môn có liên quan đến môn toán cho học sinh mở rộng về kiến thức. 
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: