Khảo sát quy trình chế biến tôm PD luộc đông blockI. YÊU CẦU

Nước sử dụng trong chế biến sản phẩm, làm vệ sinh các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm, vệ sinh công nhân và dùng trong sản xuất nước đá phải đạt tiêu chuẩn 1329/QĐ-BYT – 2002, chị thị 98/83/EC đối với các doanh nghiệp sản xuất thuỷ sản xuất khẩu vào EU.

II. ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY CỦA CÔNG TY

Nguồn nước Công ty sử dụng là nước thủy cục, hệ thống đường ống cung cấp nước làm bằng nhựa. 

Hệ thống đường ống cung cấp nước chế biến không có sự nối chéo với các nguồn phục vụ cho các mục đích khác. Nguồn nước không có hiện tượng chảy ngược.

Dung tích của 1 bể chứa nước cung cấp sản xuất là 33.6 m3 và 2 bể chứa đầu nguồn, công suất cung cấp 12m3/h. 

Có hệ thống bổ sung chlorine cho hệ thống hồ chứa nước cung cấp cho chế biến.

Hệ thống bơm, hồ chứa, đường ống nước và hệ thống bổ sung chlorine cho  nguồn nước thường xuyên làm vệ sinh và trong tình trạng bảo trì tốt.

Có máy phát điện, máy bơm dự phòng.

Bể chứa được làm bằng xi-măng, có bề mặt bên trong nhẵn dễ làm vệ sinh, không thắm nước và có nắp đậy.

III. CÁC THỦ TỤC CẦN THỰC HIỆN:

Yêu cầu tuân thủ

Chỉ sử dụng nước đạt yêu cầu trong chế biến sản phẩm, làm vệ sinh các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm, vệ sinh công nhân và dùng trong sản xuất nước đá. Nồng độ chlorine dư trong nước đảm bảo 0,5 – 1ppm. 

Thời gian kể từ khi bổ sung chlorine tác dụng đến trước khi sử dụng tối thiệu là 20 phút.

Thao tác chung vệ sinh bể nước
LINK DOWNLOAD (WORD)


LINK DOWNLOAD (PDF)I. YÊU CẦU

Nước sử dụng trong chế biến sản phẩm, làm vệ sinh các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm, vệ sinh công nhân và dùng trong sản xuất nước đá phải đạt tiêu chuẩn 1329/QĐ-BYT – 2002, chị thị 98/83/EC đối với các doanh nghiệp sản xuất thuỷ sản xuất khẩu vào EU.

II. ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY CỦA CÔNG TY

Nguồn nước Công ty sử dụng là nước thủy cục, hệ thống đường ống cung cấp nước làm bằng nhựa. 

Hệ thống đường ống cung cấp nước chế biến không có sự nối chéo với các nguồn phục vụ cho các mục đích khác. Nguồn nước không có hiện tượng chảy ngược.

Dung tích của 1 bể chứa nước cung cấp sản xuất là 33.6 m3 và 2 bể chứa đầu nguồn, công suất cung cấp 12m3/h. 

Có hệ thống bổ sung chlorine cho hệ thống hồ chứa nước cung cấp cho chế biến.

Hệ thống bơm, hồ chứa, đường ống nước và hệ thống bổ sung chlorine cho  nguồn nước thường xuyên làm vệ sinh và trong tình trạng bảo trì tốt.

Có máy phát điện, máy bơm dự phòng.

Bể chứa được làm bằng xi-măng, có bề mặt bên trong nhẵn dễ làm vệ sinh, không thắm nước và có nắp đậy.

III. CÁC THỦ TỤC CẦN THỰC HIỆN:

Yêu cầu tuân thủ

Chỉ sử dụng nước đạt yêu cầu trong chế biến sản phẩm, làm vệ sinh các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm, vệ sinh công nhân và dùng trong sản xuất nước đá. Nồng độ chlorine dư trong nước đảm bảo 0,5 – 1ppm. 

Thời gian kể từ khi bổ sung chlorine tác dụng đến trước khi sử dụng tối thiệu là 20 phút.

Thao tác chung vệ sinh bể nước
LINK DOWNLOAD (WORD)


LINK DOWNLOAD (PDF)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: