KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM SÚ VỎ BỎ ĐẦU CẤP ĐÔNG BLOCK TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG LẠNH QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNHTrong các mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, tôm luôn chiếm vò trí hàng đầu về sản lượng và giá trò kim ngạch xuất khẩu. Thòt tôm ngon và giàu chất dinh dưỡng. Từ tôm ta có thể chế biến ra nhiều mặt hàng được thò trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Tại Công Ty Cổ Phần Đông Lạnh Quy Nhơn, tôm được chế biến dưới dạng đông block, đông tươi IQF.

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát quy trình tôm sú vỏ bỏ đầu cấp đông block và đã đạt được kết quả như sau:

- Tìm hiểu về nhà máy, chúng tôi nhận thấy trang thiết bò tương đối hiện đại, đây chuyền sản xuất được tổ chức hợp lý và khoa học đảm bảo quy trình chế biến đi theo một chiều và không có sự lây nhiễm chéo giữa các khâu trong sản xuất.

- Khảo sát quy trình chế biến chúng tôi nhận thấy quy trình sản xuất khá đơn giản giúp cho nhà máy thuận lợi trong hướng dẫn và quản lý công việc.

- Tính đònh mức ở khâu chế biến với các cỡ khác nhau cho thấy sự khác biệt có ý nghóa. Đònh mức chế biến phụ thuộc nhiều vào chất lượng và kích cỡ nguyên liệu, dụng cụ chế biến và tay nghề công nhân.

- Khảo sát diễn biến nhiệt độ nguyên liệu, bán thành phẩm và nhiệt độ nước rửa chúng tôi nhận thấy nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ quy đònh của công ty. Cụ thể:

+ Nhiệt độ bảo quản trung bình của nguyên liệu ở khâu tiếp nhận là 1,761oC thấp hơn nhiệt độ quy đònh của công ty là 5oC.

+ Nhiệt độ trung bình của nguyên liệu trên bàn và bán thành phẩm trong thau ở khâu sơ chế là 4,07oC và 3,179oC thấp hơn nhiệt độ quy đònh của công ty là 5oC.

+ Nhiệt độ trung bình của nguyên liệu trên bàn và bán thành phẩm trong thau ở khâu phân cỡ là 4,367oC và 3,287oC thấp hơn nhiệt độ quy đònh của công ty là 5oC.

+ Nhiệt độ nước rửa 2 là 8,968oC thấp hơn nhiệt độ quy đònh của công ty là 15oC.

+ Nhiệtđộ nước rửa 3 là 8,93oC thấp hơn nhiệt độ quy đònh của công ty là 15oC.                                                                                                                 

...LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Trong các mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, tôm luôn chiếm vò trí hàng đầu về sản lượng và giá trò kim ngạch xuất khẩu. Thòt tôm ngon và giàu chất dinh dưỡng. Từ tôm ta có thể chế biến ra nhiều mặt hàng được thò trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Tại Công Ty Cổ Phần Đông Lạnh Quy Nhơn, tôm được chế biến dưới dạng đông block, đông tươi IQF.

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát quy trình tôm sú vỏ bỏ đầu cấp đông block và đã đạt được kết quả như sau:

- Tìm hiểu về nhà máy, chúng tôi nhận thấy trang thiết bò tương đối hiện đại, đây chuyền sản xuất được tổ chức hợp lý và khoa học đảm bảo quy trình chế biến đi theo một chiều và không có sự lây nhiễm chéo giữa các khâu trong sản xuất.

- Khảo sát quy trình chế biến chúng tôi nhận thấy quy trình sản xuất khá đơn giản giúp cho nhà máy thuận lợi trong hướng dẫn và quản lý công việc.

- Tính đònh mức ở khâu chế biến với các cỡ khác nhau cho thấy sự khác biệt có ý nghóa. Đònh mức chế biến phụ thuộc nhiều vào chất lượng và kích cỡ nguyên liệu, dụng cụ chế biến và tay nghề công nhân.

- Khảo sát diễn biến nhiệt độ nguyên liệu, bán thành phẩm và nhiệt độ nước rửa chúng tôi nhận thấy nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ quy đònh của công ty. Cụ thể:

+ Nhiệt độ bảo quản trung bình của nguyên liệu ở khâu tiếp nhận là 1,761oC thấp hơn nhiệt độ quy đònh của công ty là 5oC.

+ Nhiệt độ trung bình của nguyên liệu trên bàn và bán thành phẩm trong thau ở khâu sơ chế là 4,07oC và 3,179oC thấp hơn nhiệt độ quy đònh của công ty là 5oC.

+ Nhiệt độ trung bình của nguyên liệu trên bàn và bán thành phẩm trong thau ở khâu phân cỡ là 4,367oC và 3,287oC thấp hơn nhiệt độ quy đònh của công ty là 5oC.

+ Nhiệt độ nước rửa 2 là 8,968oC thấp hơn nhiệt độ quy đònh của công ty là 15oC.

+ Nhiệtđộ nước rửa 3 là 8,93oC thấp hơn nhiệt độ quy đònh của công ty là 15oC.                                                                                                                 

...LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: