KỸ THUẬT IN - Bài 8 CÔNG NGHỆ IN ỐNG ĐỒNG (FPT)Giới thiệu công nghệ in ống đồng

 Giới thiệu công nghệ tạo khuôn in ống đồng

 Chất liệu in ống đồng

 Chế bản in ống đồng


NỘI DUNG:


 Giới thiệu công nghệ in ống đồng

 Quy trình in ống đồng

 Công nghệ tạo khuôn in ống đồng

 Chất liệu in ống đồng

 Đặc điểm thiết kế ấn phẩm in ống đồng

 Chế bản in ống đồngLINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK DOWNLOAD (PDF)


LINK DOWNLOAD (SLIDE)Giới thiệu công nghệ in ống đồng

 Giới thiệu công nghệ tạo khuôn in ống đồng

 Chất liệu in ống đồng

 Chế bản in ống đồng


NỘI DUNG:


 Giới thiệu công nghệ in ống đồng

 Quy trình in ống đồng

 Công nghệ tạo khuôn in ống đồng

 Chất liệu in ống đồng

 Đặc điểm thiết kế ấn phẩm in ống đồng

 Chế bản in ống đồngLINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)LINK DOWNLOAD (PDF)


LINK DOWNLOAD (SLIDE)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: