Lựa chọn hệ thống đồng phát và thu hồi nhiệt thải nhà máy xi măng Trong bài đồ án “Lựa chọn hệ thống đồng phát và thu hồi nhiệt thải cho nhà máy xi măng” có kết cấu gồm bốn chương. Chương 1, trình bày về khái niệm, lợi tích và rào cản của hệ thống đồng phát và thu hồi nhiệt xả thải. Tiếp đến chương 2, trình bày về nhà máy xi măng và nguồn nhiệt thải có thể sử dụng. Và chương 3, trình bày về các mơ hình thu hồi nhiệt và các cơng thức, phương trình liên quan đến hệ thống. Qua bài này có thể nắm được những kiến thức cơ bản về các thành phần trong hệ thống và nguyên lý hoạt động của chúng.


Chương 1. Tổng quan về hệ thống đồng phát và thu hồi nhiệt xả thải

1.1. Tổng quan về hệ thống đồng phát

Với sự phát triển công nghiệp nhanh chóng sẽ kéo theo nhu cầu sử dụng năng lưởng rất lớn và một trong đó là nguồn năng lượng điện năng. Hiện nay điện năng do các nhà máy nhiệt điện cung cấp vẫn chiếm tỷ lệ lớn dẫn đến việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng tăng theo làm cho lượng phát thải khí CO2 tăng lên, gây ơ nhiễm mơi trường. Sự tăng giá của nhiên liệu hóa thạch ngày càng nhanh, khiến giá điện bị đẩy sẽ làm tăng chi phí cho sản xuất. Để khắc phục những vấn đề này thì cơng nghệ đồng phát và thu hồi nhiệt được phát triển tái sử dụng nguồn nhiệt thải làm giảm lượng khí phát thải ra ngồi trường, tự cung cấp một phần điện năng cho quá trình sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí cho nhà máy, bảo vệ môi trường xung quanh.

1.1.1. Khái niệm về hệ thống đồng phát

Hệ thống đồng phát hay chính là cơng nghệ kết hợp nhiệt và điện (Combined Heat and Power – CHP), công nghệ này sẽ sử dụng nhiệt sinh ra từ năng lượng của nhiên liệu hóa thạch để biến đổi thành điện năng và phần nhiệt thải của quá trình này sẽ dùng để sưởi ấm. Đây là quá trình sản xuất đồng thời điện và nhiệt từ một nguồn nhiên liệu

duy nhất 1. Công nghệ đồng phát sinh ra để giảm thiểu sự nóng lên tồn cầu do khí khải từ việc sử dụng năng lượng nhiên liệu hóa thạch để sưởi ấm.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...) Trong bài đồ án “Lựa chọn hệ thống đồng phát và thu hồi nhiệt thải cho nhà máy xi măng” có kết cấu gồm bốn chương. Chương 1, trình bày về khái niệm, lợi tích và rào cản của hệ thống đồng phát và thu hồi nhiệt xả thải. Tiếp đến chương 2, trình bày về nhà máy xi măng và nguồn nhiệt thải có thể sử dụng. Và chương 3, trình bày về các mơ hình thu hồi nhiệt và các cơng thức, phương trình liên quan đến hệ thống. Qua bài này có thể nắm được những kiến thức cơ bản về các thành phần trong hệ thống và nguyên lý hoạt động của chúng.


Chương 1. Tổng quan về hệ thống đồng phát và thu hồi nhiệt xả thải

1.1. Tổng quan về hệ thống đồng phát

Với sự phát triển công nghiệp nhanh chóng sẽ kéo theo nhu cầu sử dụng năng lưởng rất lớn và một trong đó là nguồn năng lượng điện năng. Hiện nay điện năng do các nhà máy nhiệt điện cung cấp vẫn chiếm tỷ lệ lớn dẫn đến việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng tăng theo làm cho lượng phát thải khí CO2 tăng lên, gây ơ nhiễm mơi trường. Sự tăng giá của nhiên liệu hóa thạch ngày càng nhanh, khiến giá điện bị đẩy sẽ làm tăng chi phí cho sản xuất. Để khắc phục những vấn đề này thì cơng nghệ đồng phát và thu hồi nhiệt được phát triển tái sử dụng nguồn nhiệt thải làm giảm lượng khí phát thải ra ngồi trường, tự cung cấp một phần điện năng cho quá trình sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí cho nhà máy, bảo vệ môi trường xung quanh.

1.1.1. Khái niệm về hệ thống đồng phát

Hệ thống đồng phát hay chính là cơng nghệ kết hợp nhiệt và điện (Combined Heat and Power – CHP), công nghệ này sẽ sử dụng nhiệt sinh ra từ năng lượng của nhiên liệu hóa thạch để biến đổi thành điện năng và phần nhiệt thải của quá trình này sẽ dùng để sưởi ấm. Đây là quá trình sản xuất đồng thời điện và nhiệt từ một nguồn nhiên liệu

duy nhất 1. Công nghệ đồng phát sinh ra để giảm thiểu sự nóng lên tồn cầu do khí khải từ việc sử dụng năng lượng nhiên liệu hóa thạch để sưởi ấm.LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: