Nghiên cứu động lực học xylanh thủy lực của xe nâng hàng bằng phần mềm matlab và automation studio1. Tên đề tài: “Nghiên cứu động lực học xylanh thủy lực của xe nâng hàng bằng phần mềm Matlab và Automation studio”.

2. Sự cần thiết của việc nghiên cứu

- Xe nâng hàng thuộc nhóm máy nâng phổ biến ở Việt Nam, là một máy không thể thiếu trong công tác cơ giới hóa xếp dỡ hàng nâng.

- Ở Việt Nam chủ yếu là nhập máy nguyên chiếc từ nước ngoài mà chưa có đơn vị nào sản xuất thương phẩm.

- Môn học truyền động máy xây dựng được trang bị cho sinh viên chuyên ngành máy xây dựng, nhằm giúp các em tìm nắm vững về hệ thống truyền động phổ biến trên các loại máy. Tuy nhiên việc trang bị kiến thức lý thuyết là rất khó hiểu và nằm bắt nội dung môn học. Phần mềm Automation Studio là phần mềm mạnh trong mô phỏng các hệ thống truyền động, đây là phần mềm rất cần thiết cho sinh viên.

- Ngoài ra Matlab-Simulink cũng là một phần mềm mạnh và cần thiết cho mỗi sinh viên theo học khối ngành kỹ thuật nói chung và ngành MXD nói riêng. Phần mềm này giúp giải rất hiệu quả các bài toán thường gặp trong kỹ thuật: Ma trận, dao động… với kết quả chính xác rất cao.

3. Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng, mô phỏng nguyên lý hoạt động của mạch thủy lực theo mẫu máy nâng hàng có sẵn bằng phần mềm Automation studio

- Nghiên cứu động lực học của một xylanh.

4. Nội dung nghiên cứu

4.1. Tổng quan về xe nâng hàng

- Định nghĩa

- Công dụng; phạm vi sử dụng

- Phân loại

- Tình hình sử dụng xe nâng hàng ở Việt Nam

4.2. Tìm hiểu phần mềm Matlab

4.3. Tìm hiểu phần mềm Automation studio

4.4. Ứng dụng phần mềm Automation studio xây dựng và mô phỏng nguyên lý hoạt động của mạch thủy lực

4.5. Ứng dụng phần mềm Matlab để giải bài toán động lực học của xylanh

5. Phương pháp nghiên cứu

Phân tích, đánh giá khả năng ứng dụng của phần mềm Automation studio để có thể xây dựng, mô phỏng nguyên lý làm việc của mạch thủy lực; khả năng ứng dụng phần mềm Matlab để giải bài toán động lực học của xylanh.

6. Dự kiến kết quả của đề tài

- Xây dựng, mô phỏng nguyên lý hoạt động của mạch thủy lực bằng phần mềm Automation studio

- Xây dựng và giải sơ đồ toán xác định động lực học của xylanh bằng phần mềm Matlab
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)1. Tên đề tài: “Nghiên cứu động lực học xylanh thủy lực của xe nâng hàng bằng phần mềm Matlab và Automation studio”.

2. Sự cần thiết của việc nghiên cứu

- Xe nâng hàng thuộc nhóm máy nâng phổ biến ở Việt Nam, là một máy không thể thiếu trong công tác cơ giới hóa xếp dỡ hàng nâng.

- Ở Việt Nam chủ yếu là nhập máy nguyên chiếc từ nước ngoài mà chưa có đơn vị nào sản xuất thương phẩm.

- Môn học truyền động máy xây dựng được trang bị cho sinh viên chuyên ngành máy xây dựng, nhằm giúp các em tìm nắm vững về hệ thống truyền động phổ biến trên các loại máy. Tuy nhiên việc trang bị kiến thức lý thuyết là rất khó hiểu và nằm bắt nội dung môn học. Phần mềm Automation Studio là phần mềm mạnh trong mô phỏng các hệ thống truyền động, đây là phần mềm rất cần thiết cho sinh viên.

- Ngoài ra Matlab-Simulink cũng là một phần mềm mạnh và cần thiết cho mỗi sinh viên theo học khối ngành kỹ thuật nói chung và ngành MXD nói riêng. Phần mềm này giúp giải rất hiệu quả các bài toán thường gặp trong kỹ thuật: Ma trận, dao động… với kết quả chính xác rất cao.

3. Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng, mô phỏng nguyên lý hoạt động của mạch thủy lực theo mẫu máy nâng hàng có sẵn bằng phần mềm Automation studio

- Nghiên cứu động lực học của một xylanh.

4. Nội dung nghiên cứu

4.1. Tổng quan về xe nâng hàng

- Định nghĩa

- Công dụng; phạm vi sử dụng

- Phân loại

- Tình hình sử dụng xe nâng hàng ở Việt Nam

4.2. Tìm hiểu phần mềm Matlab

4.3. Tìm hiểu phần mềm Automation studio

4.4. Ứng dụng phần mềm Automation studio xây dựng và mô phỏng nguyên lý hoạt động của mạch thủy lực

4.5. Ứng dụng phần mềm Matlab để giải bài toán động lực học của xylanh

5. Phương pháp nghiên cứu

Phân tích, đánh giá khả năng ứng dụng của phần mềm Automation studio để có thể xây dựng, mô phỏng nguyên lý làm việc của mạch thủy lực; khả năng ứng dụng phần mềm Matlab để giải bài toán động lực học của xylanh.

6. Dự kiến kết quả của đề tài

- Xây dựng, mô phỏng nguyên lý hoạt động của mạch thủy lực bằng phần mềm Automation studio

- Xây dựng và giải sơ đồ toán xác định động lực học của xylanh bằng phần mềm Matlab
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: