NGHIÊN cứu THIẾT kế tủ MẠCH máy điều KHIỂN TRUYỀN ĐỘNG ĐỘNG cơ CHO máy xúcTrong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, các thành tựu khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong thực tế sản xuất.

Ở nước ta, công nghiệp mỏ giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, do đó việc ứng dụng các thành tựu khoa học để nâng cao hiệu quả sản xuất là tất yếu. Một trong những thanh tựu khoa học đó phải kể đến chiếc máy xúc.

Máy xúc được sử dụng rộng rãi trong ngành khai thác mỏ lộ thiên, trên công trường xây dựng công nhiệp và dân dụng, trên các công trình thuỷ lợi, xây dựng cầu đường và nhiều hạng mục công trình khác nhau, ở những nơi mà yêu cầu bốc xúc đất đá với khối lượng lớn.


DANH MỤC HÌNH......................................................................................................i

TÓM TẮT TIỂU LUẬN............................................................................................iii

CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU CHUNG VỀ MÁY XÚC...................................................1

1.1. Khái niệm chung và phân loại.............................................................................1

1.1.1 Phân loại theo tính năng sử dụng....................................................................1

1.1.2. Phân loại theo cơ cấu bốc xúc.......................................................................1

1.1.3. Phân loại theo thể tích gàu xúc (hoặc theo công suất)...................................2

1.1.4. Phân loại theo cơ cấu động lực (cơ cấu sinh công)........................................2

1.1.5. Phân loại theo cơ cấu di chuyển....................................................................3

1.2. Kết cấu và cấu tạo của máy xúc...........................................................................3

1.2.1. Máy xúc kiểu gầu thuận................................................................................3

1.2.2.Máy xúc kiểu gầu treo trên dây......................................................................4

1.3. Các yêu cầu cơ bản đối với hệ truyền động các cơ cấu của máy xúc...................5

1.3.1. Đối với máy xúc có một gàu xúc...................................................................5

1.3.2. Máy xúc nhiều gàu xúc..................................................................................7

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU MẠCH ĐIỀU KHIỂN CHO EKG-4 VÀ EKG-4,6 8

2.1. Máy xúc EKG-4...................................................................................................8

2.1.1. Thông số kỹ thuật..........................................................................................8

2.1.2. Sơ đồ cung cấp điện cho máy xúc EKG-4.....................................................9

2.1.3. Hệ truyền động các cơ cấu chính của máy xúc EKG-4................................10

2.2. Máy xúc EKG-4,6..............................................................................................12

2.3. Một số phương pháp khởi động động cơ...........................................................15

2.3.1 Khởi động trực tiếp......................................................................................15

2.3.2. Khởi động mềm...........................................................................................16

2.3.3. Sử dụng biến tần..........................................................................................16

2.3.4. Khởi động bằng phương pháp đấu nối Y/∆.................................................17

2.3.5. Mở máy bằng phương pháp thêm điện trở phụ............................................18

2.3.6. Tự động khống chế các truyền động theo nguyên tắc điều khiển................19

2.4. Lựa chọn phương án cho hệ thống.....................................................................19


3 / 73

2.4.1. Lựa chọn phương án mạch lực....................................................................19

2.4.2. Lựa chọn phương án mạch điều khiển.........................................................20

2.4.3. Kết Luận......................................................................................................20

2.5. Cấu tạo, nguyên lý và ứng dụng động cơ điện 1 chiều......................................20

2.5.1. Cấu tạo động cơ điện 1 chiều......................................................................20

2.5.2. Nguyên lý động cơ điện 1 chiều..................................................................21

2.5.3. Ưu nhược điểm và ứng dụng động cơ điện 1 chiều.....................................21

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠCH...............................23

3.1. Điều kiện chung để chọn các khí cụ điện trong hệ thống...................................23

3.2. Tính toán lựa chọn thiết bị đóng cắt bảo vệ.......................................................24

3.2.1. Lựa chọn Aptomat.......................................................................................24

3.2.2. Tính toán lựa chọn Contactor......................................................................28

3.2.3. Tính toán lựa chọn Rơ le Nhiệt...................................................................31

3.2.4. Thiết kế sơ đồ mạch lực và mạch điều khiển...............................................35

3.3. Giải thích nguyên lý mạch.................................................................................37

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN.........................................................................41

4.1. Chức năng và ứng dụng của tủ điện công nghiệp..............................................41

4.2. Giới thiệu qua về EPLAN..................................................................................42

4.3. Phần mềm thiết kế tủ điện và mạch EPLAN PRO PANEL và EPLAN electric

P8.............................
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, các thành tựu khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong thực tế sản xuất.

Ở nước ta, công nghiệp mỏ giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, do đó việc ứng dụng các thành tựu khoa học để nâng cao hiệu quả sản xuất là tất yếu. Một trong những thanh tựu khoa học đó phải kể đến chiếc máy xúc.

Máy xúc được sử dụng rộng rãi trong ngành khai thác mỏ lộ thiên, trên công trường xây dựng công nhiệp và dân dụng, trên các công trình thuỷ lợi, xây dựng cầu đường và nhiều hạng mục công trình khác nhau, ở những nơi mà yêu cầu bốc xúc đất đá với khối lượng lớn.


DANH MỤC HÌNH......................................................................................................i

TÓM TẮT TIỂU LUẬN............................................................................................iii

CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU CHUNG VỀ MÁY XÚC...................................................1

1.1. Khái niệm chung và phân loại.............................................................................1

1.1.1 Phân loại theo tính năng sử dụng....................................................................1

1.1.2. Phân loại theo cơ cấu bốc xúc.......................................................................1

1.1.3. Phân loại theo thể tích gàu xúc (hoặc theo công suất)...................................2

1.1.4. Phân loại theo cơ cấu động lực (cơ cấu sinh công)........................................2

1.1.5. Phân loại theo cơ cấu di chuyển....................................................................3

1.2. Kết cấu và cấu tạo của máy xúc...........................................................................3

1.2.1. Máy xúc kiểu gầu thuận................................................................................3

1.2.2.Máy xúc kiểu gầu treo trên dây......................................................................4

1.3. Các yêu cầu cơ bản đối với hệ truyền động các cơ cấu của máy xúc...................5

1.3.1. Đối với máy xúc có một gàu xúc...................................................................5

1.3.2. Máy xúc nhiều gàu xúc..................................................................................7

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU MẠCH ĐIỀU KHIỂN CHO EKG-4 VÀ EKG-4,6 8

2.1. Máy xúc EKG-4...................................................................................................8

2.1.1. Thông số kỹ thuật..........................................................................................8

2.1.2. Sơ đồ cung cấp điện cho máy xúc EKG-4.....................................................9

2.1.3. Hệ truyền động các cơ cấu chính của máy xúc EKG-4................................10

2.2. Máy xúc EKG-4,6..............................................................................................12

2.3. Một số phương pháp khởi động động cơ...........................................................15

2.3.1 Khởi động trực tiếp......................................................................................15

2.3.2. Khởi động mềm...........................................................................................16

2.3.3. Sử dụng biến tần..........................................................................................16

2.3.4. Khởi động bằng phương pháp đấu nối Y/∆.................................................17

2.3.5. Mở máy bằng phương pháp thêm điện trở phụ............................................18

2.3.6. Tự động khống chế các truyền động theo nguyên tắc điều khiển................19

2.4. Lựa chọn phương án cho hệ thống.....................................................................19


3 / 73

2.4.1. Lựa chọn phương án mạch lực....................................................................19

2.4.2. Lựa chọn phương án mạch điều khiển.........................................................20

2.4.3. Kết Luận......................................................................................................20

2.5. Cấu tạo, nguyên lý và ứng dụng động cơ điện 1 chiều......................................20

2.5.1. Cấu tạo động cơ điện 1 chiều......................................................................20

2.5.2. Nguyên lý động cơ điện 1 chiều..................................................................21

2.5.3. Ưu nhược điểm và ứng dụng động cơ điện 1 chiều.....................................21

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠCH...............................23

3.1. Điều kiện chung để chọn các khí cụ điện trong hệ thống...................................23

3.2. Tính toán lựa chọn thiết bị đóng cắt bảo vệ.......................................................24

3.2.1. Lựa chọn Aptomat.......................................................................................24

3.2.2. Tính toán lựa chọn Contactor......................................................................28

3.2.3. Tính toán lựa chọn Rơ le Nhiệt...................................................................31

3.2.4. Thiết kế sơ đồ mạch lực và mạch điều khiển...............................................35

3.3. Giải thích nguyên lý mạch.................................................................................37

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN.........................................................................41

4.1. Chức năng và ứng dụng của tủ điện công nghiệp..............................................41

4.2. Giới thiệu qua về EPLAN..................................................................................42

4.3. Phần mềm thiết kế tủ điện và mạch EPLAN PRO PANEL và EPLAN electric

P8.............................
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: