NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG THỨC KHUYA VÀ CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ CỦA GIỚI TRẺ HIỆN NAYGiấc ngủ có vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, 1/3 thời gian của cuộc đời chúng ta dành để … ngủ. Trong quá trình ngủ cơ thể chúng ta tiết ra những hormone quan trọng giúp cơ thể phát triển và thích nghi với môi trường sống. Nhưng ngày nay những thế hệ gen Z chúng ta có giờ giấc sinh hoạt thất thường và chất lượng giấc ngủ khá kém vì phải thường xuyên thức thâu đêm làm việc, chạy deadline,…Liệu thói quen  thức khuya ấy có ảnh hưởng gì đến chất lượng và hiệu quả một ngày đi làm, đi học không?

Để tìm hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của giấc ngủ, nhóm chúng tôi đã có một bài khảo sát về việc thức khuya của giới trẻ hiện nay. Thông qua bài này để mọi người hiểu, nhận thức được hậu quả đáng sợ của việc thức khuya và tầm quan trọng của giấcngủ mà mọi người khá hời hợt, ít quan tâm đến nó. Đối với sức khỏe lẫn tinh thần thì giấc ngủ là liều thuốc vô cùng quý giá. Một cơ thể và tinh thần không minh mẫn làm sao có thể giúp các bạn thành công trong cuộc sống? Chỉ khi ngủ đủ giờ giấc bạn mới có thể đảm bảo được hiệu quảcủa một ngày làm việc, học tập và thức dậy với một trạng thái tích cực và yêuđời hơn. Chính vì vậy hãy quan tâm đến giấc ngủ nhiều hơn, cả cuộc đời con người dành 1/3 thời gianđể ngủ, 2/3 thời gian để thức.

Với mong muốn tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, nhóm chúng tôi đã chọn đề tài “ Nghiên cứu tình trạng thức khuya và chất lượng giấc ngủ của giới trẻ hiện nay ”. Để mọi người có thể hiểu và quan tâm đến chất lượng giấc ngủ của bản thân nhiều hơn. Vì đâylà lần đầu chúng tôi làm nghiên cứu nên kiến thức lẫn kinh nghiệm còn hạn chế, nên không tránh khỏi những sơ sót.


NỘI DUNG:I. TỔNG QUAN ........................................................................................................................ 4

Đặt vấn đề ................................................................................................................................. 4

II. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ ............................................... 4

1. Mục tiêu của dự án ............................................................................................................ 4

2. Đối tượng và phạm vi khảo sát ........................................................................................ 4

III. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ....................................................................................... 5

1. Cơ sở lí luận ....................................................................................................................... 5

2. Các khái niệm của dự án .................................................................................................. 5

3. Quy trình thực hiện ........................................................................................................... 5

4. Cơ sở lý thuyết ................................................................................................................... 6

4.1. Phương pháp thống kê ............................................................................................... 6

4.2. Phương pháp chọn mẫu ............................................................................................. 6

4.3. Các thang đo khảo sát để xử lí dữ liệu ..................................................................... 6

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................................................... 7

1. Đặc điểm của mẫu khảo sát .............................................................................................. 7

2. Phân tích, xử lí kết quả của dữ liệu ................................................................................. 8

2.1. Nghiên cứu về tình trạng thức khuya ....................................................................... 8

2.2. Chất lượng giấc ngủ ................................................................................................. 12

V. KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ VÀ HẠN CHẾ ................................................................ 26

1. Kết luận ............................................................................................................................ 26

2. Khuyến nghị ..................................................................................................................... 27

3. Hạn chế ............................................................................................................................. 29

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO ...LINK DOWNLOADGiấc ngủ có vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, 1/3 thời gian của cuộc đời chúng ta dành để … ngủ. Trong quá trình ngủ cơ thể chúng ta tiết ra những hormone quan trọng giúp cơ thể phát triển và thích nghi với môi trường sống. Nhưng ngày nay những thế hệ gen Z chúng ta có giờ giấc sinh hoạt thất thường và chất lượng giấc ngủ khá kém vì phải thường xuyên thức thâu đêm làm việc, chạy deadline,…Liệu thói quen  thức khuya ấy có ảnh hưởng gì đến chất lượng và hiệu quả một ngày đi làm, đi học không?

Để tìm hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của giấc ngủ, nhóm chúng tôi đã có một bài khảo sát về việc thức khuya của giới trẻ hiện nay. Thông qua bài này để mọi người hiểu, nhận thức được hậu quả đáng sợ của việc thức khuya và tầm quan trọng của giấcngủ mà mọi người khá hời hợt, ít quan tâm đến nó. Đối với sức khỏe lẫn tinh thần thì giấc ngủ là liều thuốc vô cùng quý giá. Một cơ thể và tinh thần không minh mẫn làm sao có thể giúp các bạn thành công trong cuộc sống? Chỉ khi ngủ đủ giờ giấc bạn mới có thể đảm bảo được hiệu quảcủa một ngày làm việc, học tập và thức dậy với một trạng thái tích cực và yêuđời hơn. Chính vì vậy hãy quan tâm đến giấc ngủ nhiều hơn, cả cuộc đời con người dành 1/3 thời gianđể ngủ, 2/3 thời gian để thức.

Với mong muốn tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, nhóm chúng tôi đã chọn đề tài “ Nghiên cứu tình trạng thức khuya và chất lượng giấc ngủ của giới trẻ hiện nay ”. Để mọi người có thể hiểu và quan tâm đến chất lượng giấc ngủ của bản thân nhiều hơn. Vì đâylà lần đầu chúng tôi làm nghiên cứu nên kiến thức lẫn kinh nghiệm còn hạn chế, nên không tránh khỏi những sơ sót.


NỘI DUNG:I. TỔNG QUAN ........................................................................................................................ 4

Đặt vấn đề ................................................................................................................................. 4

II. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ ............................................... 4

1. Mục tiêu của dự án ............................................................................................................ 4

2. Đối tượng và phạm vi khảo sát ........................................................................................ 4

III. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ....................................................................................... 5

1. Cơ sở lí luận ....................................................................................................................... 5

2. Các khái niệm của dự án .................................................................................................. 5

3. Quy trình thực hiện ........................................................................................................... 5

4. Cơ sở lý thuyết ................................................................................................................... 6

4.1. Phương pháp thống kê ............................................................................................... 6

4.2. Phương pháp chọn mẫu ............................................................................................. 6

4.3. Các thang đo khảo sát để xử lí dữ liệu ..................................................................... 6

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................................................... 7

1. Đặc điểm của mẫu khảo sát .............................................................................................. 7

2. Phân tích, xử lí kết quả của dữ liệu ................................................................................. 8

2.1. Nghiên cứu về tình trạng thức khuya ....................................................................... 8

2.2. Chất lượng giấc ngủ ................................................................................................. 12

V. KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ VÀ HẠN CHẾ ................................................................ 26

1. Kết luận ............................................................................................................................ 26

2. Khuyến nghị ..................................................................................................................... 27

3. Hạn chế ............................................................................................................................. 29

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO ...LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: