Những lỗi in thường gặp khi in bằng phương pháp flexo1.Mực in bị dính

Nguyên nhân :

 Mực in không khô trên bề mặt vật liệu

 Dung môi phủ trên mực in

Áp lực tại cuộn in quá lớn 

Lô thu cuộn quá nóng

Quá trình xử lí corona được thực hiện với các thông số khác nhau 

Chất làm dẻo gây ra hiện tượng chuyển dịch

Khối lượng của cuộn vật liệu quá lớn

Dư ẩm trên vật liệu

Cách khắc phục:

Kiểm tra tỉ lệ dung môi , bộ phận sấy,dùng dung môi có độ bay hơn cao hơn

Giảm độ dày lớp mực, giảm độ nhớt,kiểm tra bộ phận sấy

Giảm nhiệt độ sấy ,lắp lô lạnh (phải giảm ít nhất 5 độ c )

Giảm áp lực tại cuộn thu

Giảm áp lực khi quấn cuộn, dùng tác nhân chống dính mực in, dùng đúng màng

Giảm áp lực khi quấn cuộn, dùng tác nhân chống dính,dùng pigment ít chuyển dịch

Tăng nhiệt độ tại lô làm lạnh

Giảm chiều cao cuộn vật liệu

...
LINK DOWNLOAD1.Mực in bị dính

Nguyên nhân :

 Mực in không khô trên bề mặt vật liệu

 Dung môi phủ trên mực in

Áp lực tại cuộn in quá lớn 

Lô thu cuộn quá nóng

Quá trình xử lí corona được thực hiện với các thông số khác nhau 

Chất làm dẻo gây ra hiện tượng chuyển dịch

Khối lượng của cuộn vật liệu quá lớn

Dư ẩm trên vật liệu

Cách khắc phục:

Kiểm tra tỉ lệ dung môi , bộ phận sấy,dùng dung môi có độ bay hơn cao hơn

Giảm độ dày lớp mực, giảm độ nhớt,kiểm tra bộ phận sấy

Giảm nhiệt độ sấy ,lắp lô lạnh (phải giảm ít nhất 5 độ c )

Giảm áp lực tại cuộn thu

Giảm áp lực khi quấn cuộn, dùng tác nhân chống dính mực in, dùng đúng màng

Giảm áp lực khi quấn cuộn, dùng tác nhân chống dính,dùng pigment ít chuyển dịch

Tăng nhiệt độ tại lô làm lạnh

Giảm chiều cao cuộn vật liệu

...
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: