ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - BÃI GIỮ XE TỰ ĐỘNGNgày nay Khoa học – Kỹ thuật phát triển mạnh mẽ,cùng với sự phát triển không ngừng của các ngành kỹ thuật nói chung và kỹ thuật - điện tử nói riêng. Chúng đã đi sâu vào mọi mặc đời sống hàng ngày của người dân. Đặc biệt sử dụng vi điều khiển để điều khiển các thiết bị dân dụng và các thiết bị công nghiệp. Nắm được tầm quan trọng đó,  em làm đề tài: BÃI GIỮ XE TỰ ĐỘNG để làm đồ án tốt nghiệp cho mình, vừa để tạo ra 1 sản phẩm có khả năng ứng dụng trong thực tế.

Những kiến thức và năng lực đạt được trong quá trình học tập tại trường sẽ được đánh giá qua đợt bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Vì vậy em đã cố gắng tận dụng tất cả những kiến thức đã học ở trường cùng với sự tìm tòi nghiên cứu, để có thể hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này. Những kết quả, những sản phẩm đạt được trong ngày hôm nay tuy không lớn lao nhưng nó là thành quả của ba năm học tập tại trường. Là thành công đầu tiên của em trước khi ra trường.

Do khoảng thời gian và kiến thức còn hạn hẹp, mặc dù em cố gắng hoàn thành đồ án tốt nghiệp này đúng thời hạn. Nên không tránh khỏi những thiếu xót mong Quý thầy cô thông cảm. Em mong nhận được những ý kiến đóng góp tận tình của quý thầy cô và các bạn. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn .
NỘI DUNG:CHƯƠNG  DẪN NHẬP 4

I.ĐẶT VẤN ĐỀ 4

II. CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 4

III.GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 5

IV.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 6

CHƯƠNG 2: PIC 7

I.TỔNG QUAN VỀ PIC 7

II.CẤU TRÚC TỔNG QUÁT  PIC 16F877A 9

III. TẬP LỆNH SỬ DỤNG LẬP TRÌNH  PIC TRONG CCS 43

CHƯƠNG 3: LED 7 ĐOẠN 57

CHƯƠNG 4:LED HỒNG NGOẠI 59

              I.KHÁI NIỆM VỀ TIA HỒNG NGOẠI 59

              II.LED HỒNG NGOẠI 59

CHƯƠNG 5:IC 61

I.IC ỔN ÁP KA 7805 61

II.LM555 61

CHƯƠNG 6:THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH 66

I.SƠ ĐỒ KHỐI 66

II.KHỐI NGUỒN 66

III.KHỐI HIỂN THỊ 67

IV.KHỐI CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI 70

V.KHỐI VI XỬ LÝ 72

VI.LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT 73

VII. CODE CHƯƠNG TRÌNH 74

CHƯƠNG TỔNG KẾT 76

I.TỔNG KẾT 76

II.HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 76

TÀI LIỆU THAM KHẢO 77
LINK DOWNLOAD (PDF)


LINK DOWNLOAD (WORD)Ngày nay Khoa học – Kỹ thuật phát triển mạnh mẽ,cùng với sự phát triển không ngừng của các ngành kỹ thuật nói chung và kỹ thuật - điện tử nói riêng. Chúng đã đi sâu vào mọi mặc đời sống hàng ngày của người dân. Đặc biệt sử dụng vi điều khiển để điều khiển các thiết bị dân dụng và các thiết bị công nghiệp. Nắm được tầm quan trọng đó,  em làm đề tài: BÃI GIỮ XE TỰ ĐỘNG để làm đồ án tốt nghiệp cho mình, vừa để tạo ra 1 sản phẩm có khả năng ứng dụng trong thực tế.

Những kiến thức và năng lực đạt được trong quá trình học tập tại trường sẽ được đánh giá qua đợt bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Vì vậy em đã cố gắng tận dụng tất cả những kiến thức đã học ở trường cùng với sự tìm tòi nghiên cứu, để có thể hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này. Những kết quả, những sản phẩm đạt được trong ngày hôm nay tuy không lớn lao nhưng nó là thành quả của ba năm học tập tại trường. Là thành công đầu tiên của em trước khi ra trường.

Do khoảng thời gian và kiến thức còn hạn hẹp, mặc dù em cố gắng hoàn thành đồ án tốt nghiệp này đúng thời hạn. Nên không tránh khỏi những thiếu xót mong Quý thầy cô thông cảm. Em mong nhận được những ý kiến đóng góp tận tình của quý thầy cô và các bạn. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn .
NỘI DUNG:CHƯƠNG  DẪN NHẬP 4

I.ĐẶT VẤN ĐỀ 4

II. CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 4

III.GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 5

IV.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 6

CHƯƠNG 2: PIC 7

I.TỔNG QUAN VỀ PIC 7

II.CẤU TRÚC TỔNG QUÁT  PIC 16F877A 9

III. TẬP LỆNH SỬ DỤNG LẬP TRÌNH  PIC TRONG CCS 43

CHƯƠNG 3: LED 7 ĐOẠN 57

CHƯƠNG 4:LED HỒNG NGOẠI 59

              I.KHÁI NIỆM VỀ TIA HỒNG NGOẠI 59

              II.LED HỒNG NGOẠI 59

CHƯƠNG 5:IC 61

I.IC ỔN ÁP KA 7805 61

II.LM555 61

CHƯƠNG 6:THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH 66

I.SƠ ĐỒ KHỐI 66

II.KHỐI NGUỒN 66

III.KHỐI HIỂN THỊ 67

IV.KHỐI CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI 70

V.KHỐI VI XỬ LÝ 72

VI.LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT 73

VII. CODE CHƯƠNG TRÌNH 74

CHƯƠNG TỔNG KẾT 76

I.TỔNG KẾT 76

II.HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 76

TÀI LIỆU THAM KHẢO 77
LINK DOWNLOAD (PDF)


LINK DOWNLOAD (WORD)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: