Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh - Vì lợi ích của mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người, vận dụng vào công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nayĐề tài: Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích của mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, vận dụng vào công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay.


Bài làm:

        Hồ Chí Minh (1890-1969) là vị lãnh tụ vĩ đại, một nhà cánh mạng tài ba, anh hùng giải phóng dân tộc và được UNESCO công nhận là danh nhân văn hoá thế giới, Người đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, đóng góp cho cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của các dân tộc trên thế giới. Hơn thế nữa, tuần báo Time của Hoa Kì còn bình chọn Hồ Chí Minh là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20, Bác Hồ được tờ báo nhận định là người đã góp phần “ làm thay đổi diện mạo hành tinh chúng ta trong thế kỷ 20”. Bác Hồ là một con người vĩ đại, cả cuộc đời và sự nghiệp của Bác đã tạo nên huyền thoại, ghi dấu ấn mạnh mẽ không chỉ với riêng đất nước Việt Nam, con người Việt Nam mà còn được cả thế giới ghi nhận và tôn vinh. Trong những câu nói nổi tiếng của Bác có một câu nói vô cùng ý nghĩa mà chúng ta, những thế hệ con cháu Việt Nam luôn luôn cần ghi nhớ và thực hiện theo, đấy cũng chính là một lời răn dạy, đạo lý mà Bác muốn truyền đạt đến tất cả nhân dân và đồng bào cả nước, đó là: “ Vì lợi ích của mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Vậy câu nói của Bác có ý nghĩa như thế nào đối với công cuộc đổi mới và sự phát triển của đất nước Việt Nam trong thời đại ngày nay? Vấn đề đó sẽ được làm sang tỏ ngay sau đây.

...
LINK DOWNLOADĐề tài: Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích của mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, vận dụng vào công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay.


Bài làm:

        Hồ Chí Minh (1890-1969) là vị lãnh tụ vĩ đại, một nhà cánh mạng tài ba, anh hùng giải phóng dân tộc và được UNESCO công nhận là danh nhân văn hoá thế giới, Người đã dành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, đóng góp cho cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của các dân tộc trên thế giới. Hơn thế nữa, tuần báo Time của Hoa Kì còn bình chọn Hồ Chí Minh là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20, Bác Hồ được tờ báo nhận định là người đã góp phần “ làm thay đổi diện mạo hành tinh chúng ta trong thế kỷ 20”. Bác Hồ là một con người vĩ đại, cả cuộc đời và sự nghiệp của Bác đã tạo nên huyền thoại, ghi dấu ấn mạnh mẽ không chỉ với riêng đất nước Việt Nam, con người Việt Nam mà còn được cả thế giới ghi nhận và tôn vinh. Trong những câu nói nổi tiếng của Bác có một câu nói vô cùng ý nghĩa mà chúng ta, những thế hệ con cháu Việt Nam luôn luôn cần ghi nhớ và thực hiện theo, đấy cũng chính là một lời răn dạy, đạo lý mà Bác muốn truyền đạt đến tất cả nhân dân và đồng bào cả nước, đó là: “ Vì lợi ích của mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Vậy câu nói của Bác có ý nghĩa như thế nào đối với công cuộc đổi mới và sự phát triển của đất nước Việt Nam trong thời đại ngày nay? Vấn đề đó sẽ được làm sang tỏ ngay sau đây.

...
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: