Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên các trường mầm non huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam theo chuẩn nghề nghiệpTóm tắt


Đưa ra được các cơ sở lý luận về quản lí hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non Biết xây dựng và hệ thống hóa cơ sở lý luận của hoạt động BDCM theo chuẩn nghề nghiệp cho GVMN. Lấy ý kiến, phỏng vấn chuyên gia, phân tích thực trạng Đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên các trường mầm non công lập huyện thanh Liêm, tỉnh Hà Nam theo chuẩn nghề nghiệp.


Từ khoá


Giáo dục mầm non, Năng lực chuyên môn, Giáo viên mầm non

Trích dẫn

Nguyễn, T. L. (2022). Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên các trường mầm non huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam theo chuẩn nghề nghiệp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt NamLINK DOWNLOADTóm tắt


Đưa ra được các cơ sở lý luận về quản lí hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non Biết xây dựng và hệ thống hóa cơ sở lý luận của hoạt động BDCM theo chuẩn nghề nghiệp cho GVMN. Lấy ý kiến, phỏng vấn chuyên gia, phân tích thực trạng Đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên các trường mầm non công lập huyện thanh Liêm, tỉnh Hà Nam theo chuẩn nghề nghiệp.


Từ khoá


Giáo dục mầm non, Năng lực chuyên môn, Giáo viên mầm non

Trích dẫn

Nguyễn, T. L. (2022). Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên các trường mầm non huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam theo chuẩn nghề nghiệp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt NamLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: