SÁCH - Căn bản mạch Logic (KS. Đỗ Thanh Hải)Thật vô cùng bất ngờ thay ! Đó chính là sự phát triển siêu tốc của ngành máy tính (Computer) và kỹ thuật vi xử lý (Micro Processor) kiện đại, song song với tiền đề ứng dụng tuyệt vời của kỹ thuật số (Digital) phải không các bạn ? Nói đến Kỹ thuật số quen thuộc ngày nay - với tên gọi Digital - mà nền tảng kiến tạo khởi sinh từ lý thuyết "logic", chính vì vậy đôi khi mạch số còn có tên gọi là mạch logic. Xét về bản chất sâu xa của vấn đề, thì lý tkuyết ''logic'' là một bao hàm rộng dùng để diễn giải về các qui luật của tự nhiên và xã hội dựa vào hai thông số cơ bản là "Đúng (True)” và "Sai (False)”, nó được phát triển từ các thời đại của những nhà toán học kiêm triết học nổi tiếng như : Pytago, Decac, Lepnit,…LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1
LINK DOWNLOADThật vô cùng bất ngờ thay ! Đó chính là sự phát triển siêu tốc của ngành máy tính (Computer) và kỹ thuật vi xử lý (Micro Processor) kiện đại, song song với tiền đề ứng dụng tuyệt vời của kỹ thuật số (Digital) phải không các bạn ? Nói đến Kỹ thuật số quen thuộc ngày nay - với tên gọi Digital - mà nền tảng kiến tạo khởi sinh từ lý thuyết "logic", chính vì vậy đôi khi mạch số còn có tên gọi là mạch logic. Xét về bản chất sâu xa của vấn đề, thì lý tkuyết ''logic'' là một bao hàm rộng dùng để diễn giải về các qui luật của tự nhiên và xã hội dựa vào hai thông số cơ bản là "Đúng (True)” và "Sai (False)”, nó được phát triển từ các thời đại của những nhà toán học kiêm triết học nổi tiếng như : Pytago, Decac, Lepnit,…LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: