SÁCH - Giáo Trình Hệ Thống Tự Động Điều Khiển Truyền Động Điện (PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban Cb)Sách - Giáo Trình Hệ Thống Tự Động Điều Khiển Truyền Động Điện


Tác giả GS. TSKH. Thân Ngọc Hoàn, PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban (Chủ biên), ThS. Trương Công Mỹ, ThS. Nguyễn Hoàng Hải


"""Giáo Trình Hệ Thống Tự Động Điều Khiển Truyền Động Điện"" được soạn thảo trên cơ sở đề cương của học phần cùng tên để giảng sàu cho các ngành đào tạo kỹ sư vận hành khai thác và sửa chữa của các chuyên ngành Điện Công Nghiệp, Điện Công nghiệp và Dân dụng, Điện Tự động Công nghiệp ... trong các trường đại học kỹ thuật. 


Các hệ thống tự động điều khiển truyền điện động là học phần quan trọng nghiên cứu về các hệ thống điều khiển truyền động điện hiện đại hiện nay ( nhiều trong số đó là hệ kín ) với các yêu cầu về chất lượng hệ thống cao, đọ tin cậy và khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành kỹ thuật. 


Cuốn sách sẽ đi sâu vào phân tích hệ thống truyền động điện hiện đang được ứng dụng rộng rãi thực tế  trong nhiều lĩnh vực hiện nay với công nghệ mới nhất trên thế giới và Việt Nam. Giáo trình gồm 4 chương: 


- Chương 1: Khái niệm chung về hệ tự động điều khiển truyền động điện.

- Chương 2: Tự động điều khiển các quá trình khởi động, hãm, đảo chiều các động cơ điện.

- Chương 3: Hệ tự động điều khiển truyền động điện động cơ điện một chiều.

- Chương 4: Hệ thống tự động điều khiển truyền động điện động cơ điện xoay chiều ba pha."
LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 4


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Sách - Giáo Trình Hệ Thống Tự Động Điều Khiển Truyền Động Điện


Tác giả GS. TSKH. Thân Ngọc Hoàn, PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban (Chủ biên), ThS. Trương Công Mỹ, ThS. Nguyễn Hoàng Hải


"""Giáo Trình Hệ Thống Tự Động Điều Khiển Truyền Động Điện"" được soạn thảo trên cơ sở đề cương của học phần cùng tên để giảng sàu cho các ngành đào tạo kỹ sư vận hành khai thác và sửa chữa của các chuyên ngành Điện Công Nghiệp, Điện Công nghiệp và Dân dụng, Điện Tự động Công nghiệp ... trong các trường đại học kỹ thuật. 


Các hệ thống tự động điều khiển truyền điện động là học phần quan trọng nghiên cứu về các hệ thống điều khiển truyền động điện hiện đại hiện nay ( nhiều trong số đó là hệ kín ) với các yêu cầu về chất lượng hệ thống cao, đọ tin cậy và khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành kỹ thuật. 


Cuốn sách sẽ đi sâu vào phân tích hệ thống truyền động điện hiện đang được ứng dụng rộng rãi thực tế  trong nhiều lĩnh vực hiện nay với công nghệ mới nhất trên thế giới và Việt Nam. Giáo trình gồm 4 chương: 


- Chương 1: Khái niệm chung về hệ tự động điều khiển truyền động điện.

- Chương 2: Tự động điều khiển các quá trình khởi động, hãm, đảo chiều các động cơ điện.

- Chương 3: Hệ tự động điều khiển truyền động điện động cơ điện một chiều.

- Chương 4: Hệ thống tự động điều khiển truyền động điện động cơ điện xoay chiều ba pha."
LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 4


LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: