SÁCH - Giải pháp nâng cao hiệu quả hầm bioga để xử lý môi trường nông thôn - Tập 2 (PGS.TS. Vũ Văn Hiểu)



Ở Việt Nam hầm Biogas đã được biết đến từ những năm 1960, nhưng không phát triển được. Tình trạng  chung của các chương trình xây dựng thí điểm thời gian đó là sau khi kết thúc dự án thì không những không được phát triển thêm, mà các hầm biogas cũ cũng không được chăm sóc quản lý tốt, do đó nhanh chóng xuống cấp và dần dần suy thoái. Có một số địa phương lúc đầu phát triển tương đối rầm rộ, nhưng sau đó không phát triển, các hầm cũ bị hư hỏng nhiều và do đó phong trào bị lãng quên.

Nguyên nhân chủ yếu là đời sống nhân dân lúc đó còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, nền kinh tế còn nặng bao cấp, chăn nuôi chưa phát triển... Chỉ sau thời kỳ đổi mới, kinh tế nông thôn dần dần phục hồi và khởi sắc. Đời sống văn minh nông thôn với việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường từ chuồng gia súc và cầu tiêu cũng được chính người dân nông thôn quan tâm hơn bao giờ hết.

Ngày nay, nhờ chủ trương xây dựng nông thôn mới, các phương tiện truyền thông - thông tin phát triển, mà người dân nông thôn biết được các kiểu hầm biogas xây dựng ở nhiều nơi khác nhau. Người biết truyền nghề cho người chưa biết và đặc biệt cũng đã và đang hình thành những nhóm thợ chuyên xây dựng thuê hầm biogas. Đó là một dấu hiệu đáng khích lệ. Nhà nước cũng có một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển và tổ chức hướng dẫn về công tác quản lý bảo đảm cho phong trào xây dựng hầm biogas phát triển bền vững. Thực tế hiện nay, vấn đề xây dựng hầm biogas tại các vùng nông thôn đang phát triển theo hướng “Xã hội hoá” phù hợp với chủ trương của Nhà nước về đảm bảo công tác cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Để đảm bảo cho phong trào phát triển bền vững, khuyến khích các hộ nông dân thực hiện vệ sinh môi trường bằng hầm biogas mang lại kết quả về mặt kinh tế - xã hội, tránh tình trạng lãng phí do phải làm đi, làm lại hoặc áp dụng công nghệ không phù hợp. Vì vậy “Nâng cao hiệu quả hầm biogas và sử dụng sản phẩm sau biogas để xử lý môi trường nông thôn” có tính cấp thiết.


Cuốn sách “Giải pháp nâng cao hiệu quả hầm bioga để xử lý môi trường nông thôn” được biên soạn dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu về điều tra, khảo sát các hầm biogas đã được xây dựng ở Việt Nam, các tài liệu nghiên cứu về biogas ở một số nước trên thế giới.



NỘI DUNG:



Chương 1:  GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HẦM  

                      BIOGAS 9

1.1. Giải pháp xây dựng các loại thiết bị phân hủy  

            Biogas nạp liên tục 9

1.2. Giải pháp dùng loại túi biogas chế tạo bằng vật  

             liệu plastic 3 lớp 16

1.3. Giải pháp xây hầm Biogas vòm gạch liền khối  

             cố định kiểu Borda 26

1.4. Giải pháp xây hầm Biogas nắp trôi nổi  

            (kiểu Ấn Độ) 41

1.5. Giải pháp xây hầm Biogas kiểu Drac, theo mô hình  

             “Hộ nông dân thực hiện VSMT bằng hầm Biogas  

             và tự sản xuất phân HCSH trên nền than bùn...” 47

1.6. Bioga bằng vật liệu composite 49

1.7. Giải pháp về công nghệ đế xây dựng hầm biogas 56

1.8. Các tiêu chí đánh giá hầm biogas 58

Chương 2: VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ HẦM  

                    BIOGAS. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ -  

                   KỸ THUẬT 60

2.1. Đưa bể phân hủy biogas vào vận hành 60

2.2. Những hiện tượng trục trặc và cách khắc phục 72

2.3. Hướng dẫn sử dụng dịch thải đã phân hủy từ bể  

               phân hủy biogas để làm phân bón 87

2.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật



LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.




LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1



LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2





LINK DOWNLOAD



Ở Việt Nam hầm Biogas đã được biết đến từ những năm 1960, nhưng không phát triển được. Tình trạng  chung của các chương trình xây dựng thí điểm thời gian đó là sau khi kết thúc dự án thì không những không được phát triển thêm, mà các hầm biogas cũ cũng không được chăm sóc quản lý tốt, do đó nhanh chóng xuống cấp và dần dần suy thoái. Có một số địa phương lúc đầu phát triển tương đối rầm rộ, nhưng sau đó không phát triển, các hầm cũ bị hư hỏng nhiều và do đó phong trào bị lãng quên.

Nguyên nhân chủ yếu là đời sống nhân dân lúc đó còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, nền kinh tế còn nặng bao cấp, chăn nuôi chưa phát triển... Chỉ sau thời kỳ đổi mới, kinh tế nông thôn dần dần phục hồi và khởi sắc. Đời sống văn minh nông thôn với việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường từ chuồng gia súc và cầu tiêu cũng được chính người dân nông thôn quan tâm hơn bao giờ hết.

Ngày nay, nhờ chủ trương xây dựng nông thôn mới, các phương tiện truyền thông - thông tin phát triển, mà người dân nông thôn biết được các kiểu hầm biogas xây dựng ở nhiều nơi khác nhau. Người biết truyền nghề cho người chưa biết và đặc biệt cũng đã và đang hình thành những nhóm thợ chuyên xây dựng thuê hầm biogas. Đó là một dấu hiệu đáng khích lệ. Nhà nước cũng có một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển và tổ chức hướng dẫn về công tác quản lý bảo đảm cho phong trào xây dựng hầm biogas phát triển bền vững. Thực tế hiện nay, vấn đề xây dựng hầm biogas tại các vùng nông thôn đang phát triển theo hướng “Xã hội hoá” phù hợp với chủ trương của Nhà nước về đảm bảo công tác cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Để đảm bảo cho phong trào phát triển bền vững, khuyến khích các hộ nông dân thực hiện vệ sinh môi trường bằng hầm biogas mang lại kết quả về mặt kinh tế - xã hội, tránh tình trạng lãng phí do phải làm đi, làm lại hoặc áp dụng công nghệ không phù hợp. Vì vậy “Nâng cao hiệu quả hầm biogas và sử dụng sản phẩm sau biogas để xử lý môi trường nông thôn” có tính cấp thiết.


Cuốn sách “Giải pháp nâng cao hiệu quả hầm bioga để xử lý môi trường nông thôn” được biên soạn dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu về điều tra, khảo sát các hầm biogas đã được xây dựng ở Việt Nam, các tài liệu nghiên cứu về biogas ở một số nước trên thế giới.



NỘI DUNG:



Chương 1:  GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HẦM  

                      BIOGAS 9

1.1. Giải pháp xây dựng các loại thiết bị phân hủy  

            Biogas nạp liên tục 9

1.2. Giải pháp dùng loại túi biogas chế tạo bằng vật  

             liệu plastic 3 lớp 16

1.3. Giải pháp xây hầm Biogas vòm gạch liền khối  

             cố định kiểu Borda 26

1.4. Giải pháp xây hầm Biogas nắp trôi nổi  

            (kiểu Ấn Độ) 41

1.5. Giải pháp xây hầm Biogas kiểu Drac, theo mô hình  

             “Hộ nông dân thực hiện VSMT bằng hầm Biogas  

             và tự sản xuất phân HCSH trên nền than bùn...” 47

1.6. Bioga bằng vật liệu composite 49

1.7. Giải pháp về công nghệ đế xây dựng hầm biogas 56

1.8. Các tiêu chí đánh giá hầm biogas 58

Chương 2: VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ HẦM  

                    BIOGAS. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ -  

                   KỸ THUẬT 60

2.1. Đưa bể phân hủy biogas vào vận hành 60

2.2. Những hiện tượng trục trặc và cách khắc phục 72

2.3. Hướng dẫn sử dụng dịch thải đã phân hủy từ bể  

               phân hủy biogas để làm phân bón 87

2.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật



LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.




LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1



LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2





LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: