SÁCH - Hình học cao cấp (Nguyễn Mộng Hy)Giáo trình này chủ yếu dành cho sinh viên khoa Toán các trường Đại học Sư phạm sau khi đã học xong nội dung chương trình của phần Đại cương. Sinh viên các trường Cao đẳng Sư phạm cũng có thể dùng giáo trình này làm tài liệu tham khảo, đặc biệt các giáo viên Toán các trường THPT có thể dùng giáo trình này để ôn tập và cũng cố các kiến thức cần thiết cho việc giảng dạy của mình. Nội dung cuốn sách gồm có 3 chương:

Chương I: Không gian afin và hình học afin

Chương II: Không gian Ơclit và hình học Ơclit

Chương III: Không gian xạ ảnh và hình học xạ ảnh.


LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK DOWNLOADGiáo trình này chủ yếu dành cho sinh viên khoa Toán các trường Đại học Sư phạm sau khi đã học xong nội dung chương trình của phần Đại cương. Sinh viên các trường Cao đẳng Sư phạm cũng có thể dùng giáo trình này làm tài liệu tham khảo, đặc biệt các giáo viên Toán các trường THPT có thể dùng giáo trình này để ôn tập và cũng cố các kiến thức cần thiết cho việc giảng dạy của mình. Nội dung cuốn sách gồm có 3 chương:

Chương I: Không gian afin và hình học afin

Chương II: Không gian Ơclit và hình học Ơclit

Chương III: Không gian xạ ảnh và hình học xạ ảnh.


LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: