SÁCH - Hướng Dẫn Đồ Án Môn Học Máy Nâng (Trương Quốc Thành Cb)Hướng dẫn đồ án môn học Máy nâng bao gồm các nội dung tính toán cơ bản khi thiết kế các cơ cấu dẫn động, các chi tiết và cụm chi tiết điển hình trên máy nâng. Bài toán xác định tải trọng tác dụng lên máy và kiểm tra ổn định máy củng được đề cập đến trong cuốn sách này. Xuất phát từ mục đích của cuốn sách, ở đây không trình bày các tính toán két cấu thép của máy.

Tập sách này là tài liệu dùng cho sinh viên ngành cơ khí Xây dựng. Nó cũng có thể giúp ích cho cán bộ kỹ thuật khi tinh toán, thiết kế máy.


LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1
LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Hướng dẫn đồ án môn học Máy nâng bao gồm các nội dung tính toán cơ bản khi thiết kế các cơ cấu dẫn động, các chi tiết và cụm chi tiết điển hình trên máy nâng. Bài toán xác định tải trọng tác dụng lên máy và kiểm tra ổn định máy củng được đề cập đến trong cuốn sách này. Xuất phát từ mục đích của cuốn sách, ở đây không trình bày các tính toán két cấu thép của máy.

Tập sách này là tài liệu dùng cho sinh viên ngành cơ khí Xây dựng. Nó cũng có thể giúp ích cho cán bộ kỹ thuật khi tinh toán, thiết kế máy.


LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1
LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: