SÁCH - Sổ tay đại số (TG Jason Wang & BD Lê Thị Nhàn)Tác giả biên soạn cuốn sổ tay này nhằm hỗ trợ các bạn trong những giờ học Đại số. Hãy coi đây chỉ là cuốn sổ tay của một bạn giỏi nhất môn Đại số ở trong lớp. Có vẻ như bạn đó là người hiểu được mọi bài giảng và có thể viết lại kiến thức chính xác, rõ ràng, dễ hiểu.


Qua từng chương trong cuốn sách, các bạn sẽ tìm thấy những khái niệm quan trọng đều được diễn giải một cách dễ hiểu và có liên quan chặt chẽ với nhau. Phương trình và bất phương trình tuyến tính, thống kê và xác suất, hàm số, phân tích nhân tử, giải và vẽ đồ thị phương trình bậc hai đều được trình bày qua ngôn ngữ giúp bạn có thể dễ dàng hiểu được. Đây là cuốn sách Đại số dành cho những học sinh từ trung bình đến khá giỏi.


Các ghi chú trong cuốn sách được trình bày khoa học như sau:

• Các thuật ngữ quan trọng được in đậm và tô màu VÀNG.

• Tất cả các thuật ngữ đều được định nghĩa rõ ràng, dễ hiểu.

• Các thuật ngữ và khái niệm có liên quan được viết bằng MỰC XANH DA TRỜI.

• Các ví dụ và phép tính được trình bày chi tiết theo từng bước và kèm theo giải thích, mã màu, minh họa hoặc biểu đồ.LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 4

LINK DOWNLOADTác giả biên soạn cuốn sổ tay này nhằm hỗ trợ các bạn trong những giờ học Đại số. Hãy coi đây chỉ là cuốn sổ tay của một bạn giỏi nhất môn Đại số ở trong lớp. Có vẻ như bạn đó là người hiểu được mọi bài giảng và có thể viết lại kiến thức chính xác, rõ ràng, dễ hiểu.


Qua từng chương trong cuốn sách, các bạn sẽ tìm thấy những khái niệm quan trọng đều được diễn giải một cách dễ hiểu và có liên quan chặt chẽ với nhau. Phương trình và bất phương trình tuyến tính, thống kê và xác suất, hàm số, phân tích nhân tử, giải và vẽ đồ thị phương trình bậc hai đều được trình bày qua ngôn ngữ giúp bạn có thể dễ dàng hiểu được. Đây là cuốn sách Đại số dành cho những học sinh từ trung bình đến khá giỏi.


Các ghi chú trong cuốn sách được trình bày khoa học như sau:

• Các thuật ngữ quan trọng được in đậm và tô màu VÀNG.

• Tất cả các thuật ngữ đều được định nghĩa rõ ràng, dễ hiểu.

• Các thuật ngữ và khái niệm có liên quan được viết bằng MỰC XANH DA TRỜI.

• Các ví dụ và phép tính được trình bày chi tiết theo từng bước và kèm theo giải thích, mã màu, minh họa hoặc biểu đồ.LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 4

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: