SÁCH - An toàn điện (Phan Thị Thu Vân)Giáo trình AN TOÀN ĐIỆN được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên ngành Điện – Điện tử những kiến thức cơ bản liên quan đến vấn đề tai nạn điện, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người khi sử dụng và vận hành thiết bị điện Sách gồm có tám chương: Chương mở đầu: Khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động. Chương 1: Phân tích các khái niệm cơ bản về an toàn như: hiện tượng điện giật, tổng trở người, điện áp bước, điện áp tiếp xúc… Chương 2: Phân tích các trường hợp tiếp xúc vào nguồn điện; áp, dòng qua người; điều kiện an toàn trong từng trường hợp cụ thể. Chương 3: Phân tích các biện pháp bảo vệ an toàn tránh tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp vào nguồn áp; các biện pháp nối vỏ ...


Giáo trình AN TOÀN ĐIỆN được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên ngành Điện – Điện tử những kiến thức cơ bản liên quan đến vấn đề tai nạn điện, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người khi sử dụng và vận hành thiết bị điện


Sách gồm có tám chương:


Chương mở đầu: Khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động.

Chương 1: Phân tích các khái niệm cơ bản về an toàn như: hiện tượng điện giật, tổng trở người, điện áp bước, điện áp tiếp xúc…

Chương 2: Phân tích các trường hợp tiếp xúc vào nguồn điện; áp, dòng qua người; điều kiện an toàn trong từng trường hợp cụ thể.

Chương 3: Phân tích các biện pháp bảo vệ an toàn tránh tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp vào nguồn áp; các biện pháp nối vỏ theo tiêu chuẩn Việt Nam và IEC được trình bày rất kỹ, kể cả cách tính toán chọn các thiết bị bảo vệ cũng được phân tích giúp sinh viên có cơ sở áp dụng được vào thực tế.

Chương 4: Phân tích tình trạng điện áp cao xâm nhập điện áp thấp, ảnh hưởng của tình trạng này đến thiết bị và con người đang vận hành; các biện pháp bảo vệ cần thiết.

Chương 5: Phân tích tác hại của trường điện từ tần số cao và cực cao đến cơ thể con người; các biện pháp bảo vệ cần thiết.

Chương 6: Phân tích sự hình thành tĩnh điện, các tác hại, các biện pháp bảo vệ.

Chương 7: Phân tích sự hình thành hiện tượng sét; các tác hại và các biện pháp bảo vệ chống sét đánh trực tiếp và sét cảm ứng cho công trình công nghiệp và dân dụng.LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Nguyễn Hoàng Thái" & "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 3

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 4LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK DOWNLOAD- BẢN 2011


LINK DOWNLOAD- BẢN 2019Giáo trình AN TOÀN ĐIỆN được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên ngành Điện – Điện tử những kiến thức cơ bản liên quan đến vấn đề tai nạn điện, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người khi sử dụng và vận hành thiết bị điện Sách gồm có tám chương: Chương mở đầu: Khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động. Chương 1: Phân tích các khái niệm cơ bản về an toàn như: hiện tượng điện giật, tổng trở người, điện áp bước, điện áp tiếp xúc… Chương 2: Phân tích các trường hợp tiếp xúc vào nguồn điện; áp, dòng qua người; điều kiện an toàn trong từng trường hợp cụ thể. Chương 3: Phân tích các biện pháp bảo vệ an toàn tránh tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp vào nguồn áp; các biện pháp nối vỏ ...


Giáo trình AN TOÀN ĐIỆN được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên ngành Điện – Điện tử những kiến thức cơ bản liên quan đến vấn đề tai nạn điện, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người khi sử dụng và vận hành thiết bị điện


Sách gồm có tám chương:


Chương mở đầu: Khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động.

Chương 1: Phân tích các khái niệm cơ bản về an toàn như: hiện tượng điện giật, tổng trở người, điện áp bước, điện áp tiếp xúc…

Chương 2: Phân tích các trường hợp tiếp xúc vào nguồn điện; áp, dòng qua người; điều kiện an toàn trong từng trường hợp cụ thể.

Chương 3: Phân tích các biện pháp bảo vệ an toàn tránh tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp vào nguồn áp; các biện pháp nối vỏ theo tiêu chuẩn Việt Nam và IEC được trình bày rất kỹ, kể cả cách tính toán chọn các thiết bị bảo vệ cũng được phân tích giúp sinh viên có cơ sở áp dụng được vào thực tế.

Chương 4: Phân tích tình trạng điện áp cao xâm nhập điện áp thấp, ảnh hưởng của tình trạng này đến thiết bị và con người đang vận hành; các biện pháp bảo vệ cần thiết.

Chương 5: Phân tích tác hại của trường điện từ tần số cao và cực cao đến cơ thể con người; các biện pháp bảo vệ cần thiết.

Chương 6: Phân tích sự hình thành tĩnh điện, các tác hại, các biện pháp bảo vệ.

Chương 7: Phân tích sự hình thành hiện tượng sét; các tác hại và các biện pháp bảo vệ chống sét đánh trực tiếp và sét cảm ứng cho công trình công nghiệp và dân dụng.LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Nguyễn Hoàng Thái" & "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐH/CĐ ĐỂ MƯỢN SÁCH/XEM ONLINE


LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 1

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 2

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 3

LINK MƯỢN SÁCH THƯ VIỆN 4LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK DOWNLOAD- BẢN 2011


LINK DOWNLOAD- BẢN 2019

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: